Leningen

Leningen

De gemeenteraad heeft in mei ingestemd met de overstap naar het leningstelsel. Woningen en verenigingsgebouwen verduurzamen. Starters meer kansen bieden op de woningmarkt. Woningen geschikt maken voor langer thuis wonen. Verenigingsgebouwen toegankelijker te maken en asbest en overtollige bebouwing te saneren. Om deze doelen te realiseren is sinds juli 2019 een leningstelsel van kracht.

U kunt telefonisch contact opnemen met de gemeente Sint Anthonis. Bel naar (0485) 38 88 88 of stuur een e-mail aan leningen@sintanthonis.nl.