Subsidies sociaal domein

Home > Inwoners > Subsidies en leningen > Subsidies sociaal domein

Subsidies sociaal domein

Alle kernen in onze gemeente hebben een bloeiend verenigingsleven en kennen de saamhorigheid en diversiteit, die hoort bij dorpen met een rijke traditie. Er worden vaak activiteiten georganiseerd voor inwoners of voorzieningen in stand gehouden die van belang zijn voor het gemeenschapszin. Het zijn stuk voor stuk activiteiten en voorzieningen die van groot belang zijn voor de leefbaarheid in de gemeente. De gemeente Sint Anthonis kan door middel van subsidies een aantal verschillende activiteiten in de dorpsgemeenschappen stimuleren.

De volgende subsidies zijn beschikbaar: