Toegankelijkheidsverklaring

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijk door webrichtlijnen

De gemeente Sint Anthonis wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.0 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op www.digitoegankelijk.nl (de website van Logius, een werkorganisatie van met ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Scope van de verklaring

Deze verklaring geldt alleen voor de website www.sintanthonis.nl

Onderdelen die uitgesloten zijn van deze verklaring

Externe websites waarnaar doorgelinkt wordt, vallen niet onder deze verklaring

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan:

  • Succescriterium  1.1.1 Niet-tekstuele content

Oorzaak
Het ontbreken van een alternatieve tekst (alt tekst) bij afbeeldingen

Gevolg
Geen uitleg indien afbeelding niet geladen kan worden.

Maatregelen
Alternatieve teksten worden alsnog toegevoegd

Planning
Extra aandacht en verbeterslag in 2019

  • Succescriterium 1.1.1 PDF’s toegankelijk maken

Oorzaak
De pdf’s op onze sites voldoen op verschillende punten nog niet aan de webrichtlijnen.

Gevolg
Voor sommige bezoekers zijn deze bestanden slecht of niet toegankelijk.

Maatregelen
PDF’s worden invulbaar gemaakt dan wel vervangen door digitale formulieren (HTML)

Planning

Continue proces

  • 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief

Oorzaak
Veelal geen transscriptie beschikbaar bij video/film op de site

Gevolg
Mensen die doof of slechthorend zijn, hebben geen toegang tot de informatie 

Maatregelen
Ondertiteling standaard opnemen bij filmpjes

Planning
Per 1 mei 2019

  • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels

Oorzaak
De algemene omschrijving gegeven opsomming van linkjes die handig of relevant zijn op een pagina.

Gevolg
Kopje zegt niks over de inhoud.

Maatregelen
Kopjes beter omschrijven zodat het de inhoud beter weergeeft

Planning
Continue vebeteren

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Incidenteel toetsen met WAVE web accessibilitytool
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de webmaster:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!