Toegankelijkheidsverklaringen

Home > Inwoners > Toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijkheidsverklaringen

Toegankelijk door webrichtlijnen

De gemeente Sint Anthonis wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2.0 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op www.digitoegankelijk.nl (de website van Logius, een werkorganisatie van met ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Voor de volgende websites zijn toegankelijkheidsverklaringen beschikbaar:

Gemeentelijke website: www.sintanthonis.nl
Ga naar de toegankelijkheidsverklaring

Testresultaten

Het toegankelijkheidslabel van www.sintanthonis.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Raadsinformatiesysteem:   https://ris2.ibabs.eu/SintAnthonis
Gekoppeld aan de gemeentelijke website, site met raadsinformatie
Ga naar de toegankelijkheidsverklaring

Testresultaten

Het toegankelijkheidslabel van Raadsinformatie gemeente Sint Anthonis. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

www.afvalaanbieden.nl Website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Ga naar de toegankelijkheidsverklaring


Toegankelijkheidsverklaring themawebsites gemeente Sint Anthonis

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30-09-2020
Gemeente Sint Anthonis is (mede)opdrachtgever van meerdere websites. Voor een aantal websites is een specifieke toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op de desbetreffende website. De overige websites zijn nog niet getoetst op toegankelijkheid. Zodoende is niet bekend in hoeverre ze voldoen aan de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Deze verklaring is van toepassing op de volgende websites:

Deze websites hebben vaak verschillende opdrachtgevers en uitvoerders. Het gaat bijvoorbeeld om samenwerkingsverbanden waarbij meerdere opdrachtgevers samenwerken. Het is daarom complex maatwerk om hiervoor besluiten en acties te ondernemen.

We zijn ons bewust van de wettelijke verplichting om per 23 september 2020 aan de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid te voldoen. Dit leidt in onze praktijk helaas tot een onevenredige last. Onze gemeente houdt eind 2021 op te bestaan en wordt onderdeel van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Dat betekent dat wij in de komende periode gaan beoordelen welke websites blijven bestaan en in welke vorm. Wij investeren onze tijd, aandacht en middelen nu dus vooral in de ontwikkeling van toegankelijke digitale dienstverlening en communicatie voor de nieuwe gemeente. De te verwachten voordelen van toepassing van de richtlijnen op websites die eind 2021 waarschijnlijk worden opgeheven of sterk aangepast, staan niet in verhouding tot de benodigde organisatorische of financiële inspanning op dit moment.


Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Incidenteel toetsen met WAVE web accessibilitytool
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan de webmaster:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!