Transitie Buitengebied

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied

Transitie Buitengebied

 • Gemeenteraad met bus door het buitengebied

  (20-05-2019)

  Transitie buitengebied; belangen in balans
  Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd. Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord.
  Lees meer...

 • #methodeSintAnthonis bij Omroep Brabant!

  (08-05-2019)

  SINT ANTHONIS | Sinds begin 2019 voert de gemeente Sint Anthonis keukentafelgesprekken met boeren in ons buitengebied. De gemeente wil met hen in gesprek zijn over ontwikkelingen, kansen en problematiek, en daar de komende jaren zo goed mogelijk op inspelen. De transitie van het buitengebied is een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze #MethodeSintAnthonis laat de gemeente zien hoe belangrijk het is om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor een prettig leven, nu en in de toekomst. Lees meer...

 • De gemeente verkoopt 5 landbouwpercelen

  (12-04-2019)


  In de gemeente Sint Anthonis staat duurzaamheid, krachtige kernen en het buitengebied centraal. De gemeenteraad heeft hiervoor het "Uitvoeringsprogramma 2018-2022" vastgesteld. In dit programma zijn doelstellingen opgenomen in het kader van het onderdeel "Transitie Buitengebied". Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het buitengebied of het aanleggen van nieuwe natuur door het inzetten van vrijkomende pachtgronden. Lees verder

 • Ambtenaren op bezoek bij zeugenbedrijf Geva Landhorst

  (13-02-2019)


  Donderdag 7 februari bezocht een tiental ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis het zeugenbedrijf van de familie de Bruyn-Geene te Landhorst. Vooral ambtenaren die niet zo vaak te maken hebben met de varkenshouderij hadden zich aangemeld voor dit leerzame bezoek. We werden zeer gastvrij ontvangen door Ineke, haar man Albert, vader Chris  en zijn vrouw Maria.

 • Symposium 'Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied'

  (14-12-2018)


  Een duurzaam landelijk gebied vraagt om samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak. Door integraal de (nieuwe) kansen en samenhang van bos-, natuur- én landbouwpercelen te bestuderen, komen vaak nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Op 31 januari gaat de Bosgroep hier dieper op in tijdens het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’.

 • De gemeente gaat het (keukentafel)gesprek aan met de veehouders

  (22-12-2018)


  Door veranderingen in het gedrag van de consument, de veranderingen in de landbouw en de veranderende wet- en regelgeving staan veel veehouders voor belangrijk keuzes.

  Gaan ze door met hun bedrijf en worden de stallen aangepast aan de eisen, wordt het voedsel op dezelfde of juist op een andere manier geproduceerd (nichemarkt) of besluiten ze om te stoppen.

 • Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

  (03-12-2018)

  Inspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
  Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?

 • Stap voor stap naar een schone veehouderij in Sint Anthonis

  (03-12-2018)


  De gemeente Sint Anthonis heeft  de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden.  We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap.

 • Wettegej’t al? Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs op 29 november

  (03-12-2018)


  De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
  Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?