Transitie Buitengebied

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied

Transitie Buitengebied

 • Even voorstellen: Mechie Beurskens-Voermans

  (04-11-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Mijn passie voor de landbouw en het buitengebied heb ik als gen van mijn ouders meegekregen. Zelf woon ik in het buitengebied van een prachtig dorpje in Oost-Brabant. Naast paardrijden vind ik het leuk om me, in mijn vrije tijd, in te zetten voor het dorpsgebeuren.”

  Hoe ben jij bij de gemeente terecht gekomen?
  “Na een agrarische opleiding Varkenshouderij aan HAS Hogeschool in Den Bosch ben ik werkzaam geweest bij het regionaal onderzoekcentrum in Sterksel.

  Lees verder
 • Regio Noordoost-Brabant: AgroProeftuin de Peel

  (04-11-2019)

  De regio Noordoost-Brabant maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. Ze ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.

  Lees verder
 • Terugblik ‘Op goeie grond’

  (04-11-2019)

  Donderdag 17 oktober vond de inspiratiebijeenkomst ‘Op goeie grond’ plaats. Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden, samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De basis voor deze bijeenkomst vormde het onderzoeksproject ‘bodem als basis’*.

  Lees verder
 • Stikstof & PAS

  (04-11-2019)

  Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet. Maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet (advies commissie Remkes - rapport “Niet alles kan”). De landelijke overheid en de provincies zijn hiervoor aan zet.

  In Nederland combineren we veel in een kleine ruimte. We wonen, leren, reizen, recreëren en ondernemen in een klein, welvarend land. Daardoor kampen we met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt.

  Lees verder
 • Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

  (04-11-2019)

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan een gezonde toekomstgerichte varkenshouderij die maatschappelijk meer gewaardeerd wordt.

  Lees verder
 • Meten is weten: meten met sensortechnologie

  (04-11-2019)

  Als overheid zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Om te kunnen beoordelen of een aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen, worden zeer ingewikkelde rekentools gebruikt. Dit geldt in onze gemeente voornamelijk voor veehouderijbedrijven. Denk dan aan de beoordeling van de emissies van fijnstof, geur, ammoniak en geluid.

  Lees verder
 • Nu aanmelden voor Nieuwsbrief Buitengebied!

  (25-09-2019)  Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in ons buitengebied?

  Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, de nieuwste projecten, interessante bijeenkomsten en meer!
  Lees meer...
   

 • Column | Samen voor Sint Anthonis

  (02-10-2019)

  Binnen de gemeente Sint Anthonis zijn er veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot ons buitengebied. Om u daarvan op de hoogte te houden, hebben we onder andere deze nieuwsbrief ontwikkeld. Hiermee willen we u maandelijks informeren over de nieuwste ontwikkelingen, projecten, bijeenkomsten en meer. Regelmatig zal ik ook vanuit mijn perspectief een column met u delen. Het is namelijk belangrijk dat de we de verbinding (blijven) zoeken met elkaar. Om onderwerpen te bespreken, kansen te zien en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

  Lees verder
 • Wandeling door de Beugense Peel

  (01-10-2019)

  Arnold Bouwmans is vogelaar en spot regelmatig de vogels in onze gemeente. Al sinds zijn elfde heeft hij het ‘vogel’ virus opgelopen. Hij neemt ons mee in zijn zicht tijdens een wandeling door de Beugense Peel.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Angelique Hermens

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Ja natuurlijk!  Mijn naam is Angelique Hermens. Ik werk al zo’n 18 jaar bij de gemeente Sint Anthonis. Mijn bedoeling was eigenlijk maximaal 5 jaar ergens te werken en dan weer een andere uitdaging aan te gaan. Maar dat liep anders. In Sint Tunnis kreeg ik namelijk steeds die nieuwe uitdaging die ik nodig had. En dat maakt het werk afwisselend en leuk”.  

  Lees verder
 • Even voorstellen: Ben Driessen

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  Sinds februari 2019 werk ik met veel plezier als bedrijfscontact functionaris bij de gemeente Sint Anthonis. Het leuke van deze functie is dat je met heel veel mensen contact hebt die hun droom willen realiseren en daarvoor plannen hebben. Mensen met dromen en plannen zijn vol energie en willen vooruit, dat spreekt mij enorm aan.

  Lees verder
 • Aan de keukentafel

  (01-10-2019)

  Brabantse veehouders krijgen steeds meer eisen rondom de manier waarop zij hun vee houden. De maatschappij/het rijk vraagt aandacht voor de bodem en grondwater, emissies naar lucht, volksgezondheid, mestoverschot, kringloopgedachten, natuurgebieden etc. Deze zorgen zijn door de overheid vertaald in verplichtingen.

  Lees verder
 • Wat kan er in ons buitengebied?

  (01-10-2019)

  In het buitengebied van Sint Anthonis is veel mogelijk. Ruimte geven aan ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren in ons buitengebied, dat is het doel. Werken, wonen en recreëren moeten elkaar verbinden, versterken met oog voor onze eigenheid en ons karakteristieke landschap. Via www.sintanthonis.nl/structuurvisiebuitengebied kunt u precies zien hoe en waar voor u de beste mogelijkheden liggen. Zo maken we samen een nog beter buitengebied! In de volgende editie van deze nieuwsbrief geven we u van een voorbeeld uit de praktijk.

 • Wat gaan we doen met ons groen?

  (30-09-2019)

  Op 6 juni 2019 is het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 gemeente Sint Anthonis vastgesteld. Het plan is door het platform groenstructuren en dus met behulp van een reeks aan belangengroepen ontworpen. Dit plan integreert 5 voorheen afzonderlijke plannen en geeft daarmee tevens een belangrijke focus op het buitengebied. 

  Lees verder
 • Bijeenkomst Pionieren in AgroProeftuin de Peel

  (01-10-2019)

  11 oktober 14.00-18.00 Eeterij d'n Oven Zeeland (NB)
  Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Of heeft u zelf een idee in het kader van kringlooplandbouw waarmee u snel aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt? Kom ook (naar) Pionieren in de AgroProeftuin!
   

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst 'Op Goeie Grond'

  (30-09-2019)

  De gemeente Sint Anthonis nodigt u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘OP GOEIE GROND’
  Bodems brengen niet alleen voedsel voort, maar zijn ook belangrijk voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding en burgers. Een goeie bodem is dus van groot belang. Onderzoeksproject ‘bodem als basis’, waarin uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar bodemverbetering, vormt dan ook de basis voor deze inspiratiebijeenkomst.

  Lees verder
 • PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

  (16-07-2019)

  Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Prgramma Aanpak Stikstof (PAS) liggen veel vergunningsaanvragen en –procedures momenteel stil. De provincie erkent het effect hiervan op initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en Brabant en zet zich als PAS-partner landelijk dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze impasse. De provincie informeert andere overheden in Brabant over de actuele ontwikkelingen.
  Meer informatie op Brabant.nl

  Lees verder
 • 20 juli: gemeente Sint Anthonis bij EenVandaag

  (19-09-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. En ieders situatie is anders. Voor een item om de uitdagende tijd voor agrariërs in beeld te brengen, heeft EenVandaag op 2 juli een bezoek gebracht aan de gemeente Sint Anthonis. Op zaterdag 20 juli is dit item uitgezonden op NPO1.
  Lees meer...

 • Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  (01-07-2019)

  Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf augustus in aanmerking komen voor subsidie. it geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

  Openstelling regeling

  U kunt zich vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

  Lees meer op de website van de provincie Brabant

 • Gemeenteraad met bus door het buitengebied

  (20-05-2019)

  Transitie buitengebied; belangen in balans
  Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd. Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord.
  Lees meer...

  Lees verder
 • Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij

  (19-06-2019)

  Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen? Bekijk dan het complete overzicht aan goedgekeurde en toepasbare stalsystemen op de website van ZLTO.

  Lees verder
 • 2-7 Bijeenkomst voor veehouders in 't Wapen van Wanroij

  (26-06-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. Dat biedt kansen, maar creëert ook bedreigingen. Ieders situatie is anders: Wat is belangrijk als je door wil gaan met het houden van vee? Op welke manier kan dat dan? Wat is belangrijk als je juist niet wil doorgaan? En wat betekent dat voor jou en je gezin?

  Een tijd om keuzes te maken nadert. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle veehouders in de gemeente Sint Anthonis.

  Lees verder
 • #methodeSintAnthonis bij Omroep Brabant!

  (08-05-2019)

  SINT ANTHONIS | Sinds begin 2019 voert de gemeente Sint Anthonis keukentafelgesprekken met boeren in ons buitengebied. De gemeente wil met hen in gesprek zijn over ontwikkelingen, kansen en problematiek, en daar de komende jaren zo goed mogelijk op inspelen. De transitie van het buitengebied is een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze #MethodeSintAnthonis laat de gemeente zien hoe belangrijk het is om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor een prettig leven, nu en in de toekomst. Lees meer...

 • De gemeente verkoopt 5 landbouwpercelen

  (12-04-2019)


  In de gemeente Sint Anthonis staat duurzaamheid, krachtige kernen en het buitengebied centraal. De gemeenteraad heeft hiervoor het "Uitvoeringsprogramma 2018-2022" vastgesteld. In dit programma zijn doelstellingen opgenomen in het kader van het onderdeel "Transitie Buitengebied". Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het buitengebied of het aanleggen van nieuwe natuur door het inzetten van vrijkomende pachtgronden. Lees verder

 • Ambtenaren op bezoek bij zeugenbedrijf Geva Landhorst

  (13-02-2019)


  Donderdag 7 februari bezocht een tiental ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis het zeugenbedrijf van de familie de Bruyn-Geene te Landhorst. Vooral ambtenaren die niet zo vaak te maken hebben met de varkenshouderij hadden zich aangemeld voor dit leerzame bezoek. We werden zeer gastvrij ontvangen door Ineke, haar man Albert, vader Chris  en zijn vrouw Maria.

  Lees verder
 • Symposium 'Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied'

  (14-12-2018)


  Een duurzaam landelijk gebied vraagt om samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak. Door integraal de (nieuwe) kansen en samenhang van bos-, natuur- én landbouwpercelen te bestuderen, komen vaak nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Op 31 januari gaat de Bosgroep hier dieper op in tijdens het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’.

  Lees verder
 • De gemeente gaat het (keukentafel)gesprek aan met de veehouders

  (22-12-2018)


  Door veranderingen in het gedrag van de consument, de veranderingen in de landbouw en de veranderende wet- en regelgeving staan veel veehouders voor belangrijk keuzes.

  Gaan ze door met hun bedrijf en worden de stallen aangepast aan de eisen, wordt het voedsel op dezelfde of juist op een andere manier geproduceerd (nichemarkt) of besluiten ze om te stoppen.

  Lees verder
 • Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

  (03-12-2018)

  Inspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
  Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?

  Lees verder
 • Stap voor stap naar een schone veehouderij in Sint Anthonis

  (03-12-2018)


  De gemeente Sint Anthonis heeft  de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden.  We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap.

  Lees verder
 • Wettegej’t al? Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs op 29 november

  (03-12-2018)


  De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
  Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?

  Lees verder