Transitie Buitengebied

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied

Transitie Buitengebied

 • De Boergondische Tuijn; verwennen en verrassen

  (25-05-2020)

  Vanaf de weg heb je niet meteen in de gaten dat er zo’n mooi pareltje te vinden is. Bij het betreden van de Boergondische Tuijn word je echter meteen overvallen door de schoonheid en gastvrijheid. Het enthousiasme en de liefde voor het vak straalt ervan af bij eigenaren Gertie Vink en Harrie Gerrits. “We willen onze bezoekers verwennen en verrassen”.

  Lees verder
 • Column natuur en duurzaamheid

  (25-05-2020)

  Natuur en duurzaamheid

  Er gebeurt ontzettend veel in ons uitgestrekte buitengebied. De ontwikkelingen hebben vaak te maken met het buitengebied als agrarisch gebied. De nieuwsbrief buitengebied bevat deze keer ook een aantal artikelen over natuur en duurzaamheid, onderwerpen die een belangrijke plek innemen in mijn portefeuille als wethouder, maar die mij ook als inwoner van de gemeente zeer aanspreken.

  Lees verder
 • Meer bestuivers in Sint Anthonis dankzij 27 kilometer aan ingezaaide bermen

  (25-05-2020)

  Bijen en andere insecten zorgen voor bestuiving van planten, bomen en struiken en zijn zo cruciaal voor onze voedselvoorziening. Veel bestuivende insectensoorten worden echter ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Om sterfte van bedreigde wilde bijen en andere bestuivers tegen te gaan, zaaide de gemeente Anthonis 27 kilometer aan bermen in met bloemenmengsels. Uit onderzoek naar de effecten blijkt dat dit zin heeft. Maar bomen blijken kleine spelbrekers.

  Lees verder
 • Meetnetwerk Noordkant/Zandkant

  (25-05-2020)

  In november van het afgelopen jaar heeft gemeente Sint Anthonis een bewonersavond georganiseerd over het meetnetwerk voor het meten van de luchtkwaliteit. Dit meetnetwerk wordt in Sint Anthonis gerealiseerd in het gebied Noordkant/Zandkant en wordt in opdracht van gemeente Sint Anthonis uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Inmiddels zijn wij een half jaar verder en is gestart met het meetnetwerk.

  Lees verder
 • “Je kunt maar een keer nee zeggen”

  (25-05-2020)

  Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

  “Je kunt maar een keer nee zeggen” is de titel van de campagne om aandacht te vragen voor criminaliteit in het buitengebied. Deze campagne is opgesteld door de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). 

  Lees verder
 • Sint Anthonis goed op weg met opwekking van duurzame energie

  (25-05-2020)

  Het klimaatakkoord van ‘Parijs’ wordt omgezet in acties. Ook in Sint Anthonis. Volgens beleidsmedewerker Claudia Beckers heeft onze gemeente hierbij profijt én last van haar grote buitengebied. Het wordt de kunst om het elektriciteitsnet op tijd klaar te krijgen.

  Lees verder
 • Petra en Willy Baltussen boeren bewust

  (25-05-2020)

  “Boerenbedrijven zijn tegenwoordig veel groter dan vroeger. Dat betekent niet dat de dieren ’t toen beter hadden. Veel mensen dénken echter van wel. We zetten dit beeld graag recht door te laten zien hoe wij met onze koeien omgaan,” aldus Willy en Petra Baltussen, melkveehouders in Landhorst. Het echtpaar is één van de eerste deelnemers van Land van Cuijk Boert Bewust, een initiatief dat werkt aan betere verbindingen tussen boeren en burgers.

  Lees verder
 • Financieringsmogelijkheden Natuurinclusieve landbouw (NIL)

  (25-05-2020)

  Ondernemers in de gemeente Sint Anthonis kunnen met hun bedrijf overgaan op natuurinclusieve landbouw. Dit is een manier van bedrijfsvoering waarin naast productie rekening gehouden wordt met een verbetering van de bodemkwaliteit, waterhuishouding, landschap en biodiversiteit.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Judith Heykers

  (25-05-2020)

  Als communicatieadviseur ben ik sinds november vorig jaar aan het werk bij gemeente Sint Anthonis. Een gemeente is ontzettend veelzijdig om voor te werken, zeker op het gebied van communicatie. Er gebeurt zoveel en juist bij een kleine gemeente word je al snel bij veel onderwerpen betrokken. Daardoor heb ik ook met veel collega’s te maken, wat mijn werk ontzettend leuk maakt. Ik probeer me altijd te verplaatsen in de inwoner, en een onderwerp zo te brengen dat iedereen ook meteen begrijpt waarover het gaat.

  Lees verder
 • Interessante weetjes

  (25-05-2020)

  Ook al gelezen?

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hieronder een greep hieruit.

  Lees verder
 • Column burgemeester

  (02-04-2020)

  Coronacrisis

  In een maand tijd is door de coronacrisis de hele wereld op zijn kop komen te staan. Ook in de gemeente Sint Anthonis zijn de  gevolgen voor particulieren en ondernemers aanzienlijk. 

  Lees verder
 • Keukentafelgesprekken

  (06-04-2020)

  Tijdens het keukentafelgesprek gaat gemeente Sint Anthonis het gesprek met de agrarisch ondernemers aan. De afgelopen tijd hebben wij dit al met tientallen ondernemers gedaan en dit heeft veel goede reacties opgeleverd.

  Lees verder
 • ZLTO, afdeling Sint Anthonis bedankt !

  (06-04-2020)

  De afdeling Sint Anthonis gaat op in ZLTO, afdeling Land van Cuijk.

  De ZLTO behartigt de belangen van boeren en tuinders in de regio. Tot voor kort was de afdeling Sint Anthonis als aparte afdeling actief, met als werkgebied de gehele gemeente Sint Anthonis, met de kerkdorpen Sint Anthonis, Oploo, Stevensbeek, Westerbeek, Wanroij, Landhorst en Ledeacker, alsmede buurtschap Rijkevoort-De Walsert.

  Lees verder
 • Meetnetwerk voor het meten van fijnstof

  (06-04-2020)

  Enige tijd geleden is binnen de gemeente Sint Anthonis gestart met de voorbereidingen voor een meetnetwerk voor het meten van fijnstof. Met sensortechnologie worden metingen uitgevoerd die informatie geven over de luchtkwaliteit in de leefomgeving.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er al veel!

  (04-02-2020)

  Net aan het einde van vorig jaar werd ik waarnemend burgemeester in deze mooie gemeente Sint Anthonis. Ik heb veel ervaring in verschillende gemeenten in Brabant. Wat me hier in Sint Anthonis direct is opgevallen is de uitgestrektheid van het buitengebied.

  Lees verder
 • Voorbereidingen ‘Iets met boeren’ gestart

  (03-02-2020)

  Een voorstelling over boeren, burgers en buitengebied!

  Op zondag 26 januari zijn de eerste repetities gestart van de exclusief gemaakte voorstelling ‘Iets met boeren’. Aan deze voorstelling werken amateur toneelspelers uit de gemeente Sint Anthonis samen met professionele toneelspelers van Bureau Pees. Doel van de voorstelling is meer begrip te realiseren tussen boeren en niet-boeren.

  Lees verder
 • Tips | Samen tegen voedselverspilling

  (03-02-2020)

  Over voedselverspilling
  Teveel eten (jaarlijks 34 kilo per persoon) wordt weggegooid terwijl het nog prima gebruikt kan worden. Wij delen graag enkele tips over het tegengaan van voedselverspilling. 

  Lees verder
 • Van kop tot staart eigenwijs

  (05-02-2020)

  “Boer zijn is een mooi vak, en daar zijn we trots op. Dit perspectief willen we ook doorgeven aan de jeugd.” Aan het woord is Wilbert Egelmeers uit Wanroij, een van de vijf initiatiefnemers van Eigezwijns. Zij maken de Eigezwijnse worst, die niet voor 100% uit varkensvlees bestaat, maar waaraan oesterzwam of kidneybonen worden toegevoegd.

  Lees verder
 • Wijzigingsvoorstel termijnen aanpassing verouderde stallen

  (03-02-2020)

  Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage gelegd voor inspraak. Het betreft het verschuiven van de data die betrekking hebben op het aanpassen van verouderde stalsystemen.

  De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de verordening ligt bij Provinciale Staten. De terinzagelegging zorgt ervoor dat zij tijdig een goed besluit kunnen nemen. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Mario van den Elsen

  (03-02-2020)

  Hoe lang werk je bij de gemeente Sint Anthonis?

  Ik ben Mario van den Elsen. Ik werk sinds november 2018 bij de gemeente Sint Anthonis als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiervoor heb ik de afgelopen 20 jaar onder meer bij de gemeenten Asten en Bernheze vergelijkbare functies gehad.

  Lees verder
 • Transitie Buitengebied | Een tussenstand

  (16-12-2019)

  Wouter Bollen | Wethouder gemeente Sint Anthonis:

  Het afgelopen jaar hebben we enorm veel aangepakt in ons programma Transitie Buitengebied. We zijn gestart met intensieve gesprekken met alle bedrijven in het buitengebied, om in kaart te brengen wat ondernemers zelf willen en kunnen doen in de transitie van het hele gebied.

  Lees verder
 • Investeren in groen

  (12-12-2019)

  Sint Anthonis investeert (met cofinanciering) in de aanleg én het beheer van 3,5 stuks ecologische verbindingszones*. Dit vindt plaats in de periode van 2019 t/m 2024, zoals benoemd in het groenstructuurplan. Ook wordt in die periode ruim 11 hectare nieuwe natuur en bijna 4 hectare nieuw bos aangelegd; samen een oppervlakte van ruim 45 voetbalvelden.

  Lees verder
 • Sociaal dorpsteam

  (12-12-2019)

  Mensen met vragen en problemen op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg kunnen terecht bij het dorpsteam van de gemeente Sint Anthonis. Tijdens onze keukentafelgesprekken raken we in gesprek met onze inwoners en merken we dat er veel speelt. En met alle ontwikkelingen die er gaande zijn en nog gaan komen, merken we ook dat er behoefte is aan ondersteuning op sociaal vlak.

  Lees verder
 • Voedselverspilling tijdens de kerst

  (12-12-2019)

  Wat staat er op het Kerstmenu? Met deze vraag stoeien we vaak al ruim voor de feestdagen. We willen met de kerst iets speciaals op het menu, luxere producten, voor ieder iets lekkers en natuurlijk voldoende, want niemand mag iets te kort komen. We nodigen familie en vrienden uit en hebben liever wat extra’s in huis dan te weinig, "voor het geval dat". Kerst staat voor de meeste van ons voor een belangrijk deel in het teken van eten en gezelligheid. Maar vaak hebben we veel te veel eten en gooien we na het diner wat over is weg.

  Lees verder
 • Bijeenkomst meetnetwerk

  (16-12-2019)

  Samen met Connecting Agri&Food, de stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk wil de gemeente een meetnetwerk oprichten om ervaring op te doen met het meten van de luchtkwaliteit. Het project wordt ondersteund door de GGD, RIVM, provincie Noord-Brabant en Agro Proeftuin de Peel. Om inwoners te informeren en enthousiasmeren vond op woensdag 20 november een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis plaats over het op te zetten meetnetwerk.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Bart Huckriede

  (12-12-2019)

  Hoe lang werk je bij de gemeente Sint Anthonis?
  "Een collega van de buitendienst feliciteerde mij laatst en ik vroeg waarmee dan wel? "12,5 jaar in dienst Bart"! Ik was verbaasd, zo snel kan het blijkbaar gaan! Het leek mij een leuke tijdelijke job toen ik hier kwam. Dat is even iets anders gelopen en komt vooral door de vele uitdagingen. We zeggen hier regelmatig tegen elkaar: ‘het is nooit saai in Sint Anthonis’."

  Lees verder
 • Even voorstellen: Mechie Beurskens-Voermans

  (04-11-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Mijn passie voor de landbouw en het buitengebied heb ik als gen van mijn ouders meegekregen. Zelf woon ik in het buitengebied van een prachtig dorpje in Oost-Brabant. Naast paardrijden vind ik het leuk om me, in mijn vrije tijd, in te zetten voor het dorpsgebeuren.”

  Hoe ben jij bij de gemeente terecht gekomen?
  “Na een agrarische opleiding Varkenshouderij aan HAS Hogeschool in Den Bosch ben ik werkzaam geweest bij het regionaal onderzoekcentrum in Sterksel.

  Lees verder
 • Regio Noordoost-Brabant: AgroProeftuin de Peel

  (04-11-2019)

  De regio Noordoost-Brabant maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. Ze ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.

  Lees verder
 • Terugblik ‘Op goeie grond’

  (04-11-2019)

  Donderdag 17 oktober vond de inspiratiebijeenkomst ‘Op goeie grond’ plaats. Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden, samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De basis voor deze bijeenkomst vormde het onderzoeksproject ‘bodem als basis’*.

  Lees verder
 • Stikstof & PAS

  (04-11-2019)

  Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet. Maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet (advies commissie Remkes - rapport “Niet alles kan”). De landelijke overheid en de provincies zijn hiervoor aan zet.

  In Nederland combineren we veel in een kleine ruimte. We wonen, leren, reizen, recreëren en ondernemen in een klein, welvarend land. Daardoor kampen we met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt.

  Lees verder
 • Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

  (04-11-2019)

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan een gezonde toekomstgerichte varkenshouderij die maatschappelijk meer gewaardeerd wordt.

  Lees verder
 • Meten is weten: meten met sensortechnologie

  (04-11-2019)

  Als overheid zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Om te kunnen beoordelen of een aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen, worden zeer ingewikkelde rekentools gebruikt. Dit geldt in onze gemeente voornamelijk voor veehouderijbedrijven. Denk dan aan de beoordeling van de emissies van fijnstof, geur, ammoniak en geluid.

  Lees verder
 • Nu aanmelden voor Nieuwsbrief Buitengebied!

  (25-09-2019)  Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in ons buitengebied?

  Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, de nieuwste projecten, interessante bijeenkomsten en meer!
  Lees meer...
   

 • Column | Samen voor Sint Anthonis

  (02-10-2019)

  Binnen de gemeente Sint Anthonis zijn er veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot ons buitengebied. Om u daarvan op de hoogte te houden, hebben we onder andere deze nieuwsbrief ontwikkeld. Hiermee willen we u maandelijks informeren over de nieuwste ontwikkelingen, projecten, bijeenkomsten en meer. Regelmatig zal ik ook vanuit mijn perspectief een column met u delen. Het is namelijk belangrijk dat de we de verbinding (blijven) zoeken met elkaar. Om onderwerpen te bespreken, kansen te zien en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

  Lees verder
 • Wandeling door de Beugense Peel

  (01-10-2019)

  Arnold Bouwmans is vogelaar en spot regelmatig de vogels in onze gemeente. Al sinds zijn elfde heeft hij het ‘vogel’ virus opgelopen. Hij neemt ons mee in zijn zicht tijdens een wandeling door de Beugense Peel.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Angelique Hermens

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Ja natuurlijk!  Mijn naam is Angelique Hermens. Ik werk al zo’n 18 jaar bij de gemeente Sint Anthonis. Mijn bedoeling was eigenlijk maximaal 5 jaar ergens te werken en dan weer een andere uitdaging aan te gaan. Maar dat liep anders. In Sint Tunnis kreeg ik namelijk steeds die nieuwe uitdaging die ik nodig had. En dat maakt het werk afwisselend en leuk”.  

  Lees verder
 • Even voorstellen: Ben Driessen

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  Sinds februari 2019 werk ik met veel plezier als bedrijfscontact functionaris bij de gemeente Sint Anthonis. Het leuke van deze functie is dat je met heel veel mensen contact hebt die hun droom willen realiseren en daarvoor plannen hebben. Mensen met dromen en plannen zijn vol energie en willen vooruit, dat spreekt mij enorm aan.

  Lees verder
 • Aan de keukentafel

  (01-10-2019)

  Brabantse veehouders krijgen steeds meer eisen rondom de manier waarop zij hun vee houden. De maatschappij/het rijk vraagt aandacht voor de bodem en grondwater, emissies naar lucht, volksgezondheid, mestoverschot, kringloopgedachten, natuurgebieden etc. Deze zorgen zijn door de overheid vertaald in verplichtingen.

  Lees verder
 • Wat kan er in ons buitengebied?

  (01-10-2019)

  In het buitengebied van Sint Anthonis is veel mogelijk. Ruimte geven aan ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren in ons buitengebied, dat is het doel. Werken, wonen en recreëren moeten elkaar verbinden, versterken met oog voor onze eigenheid en ons karakteristieke landschap. Via www.sintanthonis.nl/structuurvisiebuitengebied kunt u precies zien hoe en waar voor u de beste mogelijkheden liggen. Zo maken we samen een nog beter buitengebied! In de volgende editie van deze nieuwsbrief geven we u van een voorbeeld uit de praktijk.

 • Wat gaan we doen met ons groen?

  (30-09-2019)

  Op 6 juni 2019 is het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 gemeente Sint Anthonis vastgesteld. Het plan is door het platform groenstructuren en dus met behulp van een reeks aan belangengroepen ontworpen. Dit plan integreert 5 voorheen afzonderlijke plannen en geeft daarmee tevens een belangrijke focus op het buitengebied. 

  Lees verder
 • Bijeenkomst Pionieren in AgroProeftuin de Peel

  (01-10-2019)

  11 oktober 14.00-18.00 Eeterij d'n Oven Zeeland (NB)
  Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Of heeft u zelf een idee in het kader van kringlooplandbouw waarmee u snel aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt? Kom ook (naar) Pionieren in de AgroProeftuin!
   

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst 'Op Goeie Grond'

  (30-09-2019)

  De gemeente Sint Anthonis nodigt u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘OP GOEIE GROND’
  Bodems brengen niet alleen voedsel voort, maar zijn ook belangrijk voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding en burgers. Een goeie bodem is dus van groot belang. Onderzoeksproject ‘bodem als basis’, waarin uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar bodemverbetering, vormt dan ook de basis voor deze inspiratiebijeenkomst.

  Lees verder
 • PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

  (16-07-2019)

  Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Prgramma Aanpak Stikstof (PAS) liggen veel vergunningsaanvragen en –procedures momenteel stil. De provincie erkent het effect hiervan op initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en Brabant en zet zich als PAS-partner landelijk dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze impasse. De provincie informeert andere overheden in Brabant over de actuele ontwikkelingen.
  Meer informatie op Brabant.nl

  Lees verder
 • 20 juli: gemeente Sint Anthonis bij EenVandaag

  (19-09-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. En ieders situatie is anders. Voor een item om de uitdagende tijd voor agrariërs in beeld te brengen, heeft EenVandaag op 2 juli een bezoek gebracht aan de gemeente Sint Anthonis. Op zaterdag 20 juli is dit item uitgezonden op NPO1.
  Lees meer...

 • Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  (01-07-2019)

  Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf augustus in aanmerking komen voor subsidie. it geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

  Openstelling regeling

  U kunt zich vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

  Lees meer op de website van de provincie Brabant

 • Gemeenteraad met bus door het buitengebied

  (20-05-2019)

  Transitie buitengebied; belangen in balans
  Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd. Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord.
  Lees meer...

  Lees verder
 • Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij

  (19-06-2019)

  Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen? Bekijk dan het complete overzicht aan goedgekeurde en toepasbare stalsystemen op de website van ZLTO.

  Lees verder
 • 2-7 Bijeenkomst voor veehouders in 't Wapen van Wanroij

  (26-06-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. Dat biedt kansen, maar creëert ook bedreigingen. Ieders situatie is anders: Wat is belangrijk als je door wil gaan met het houden van vee? Op welke manier kan dat dan? Wat is belangrijk als je juist niet wil doorgaan? En wat betekent dat voor jou en je gezin?

  Een tijd om keuzes te maken nadert. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle veehouders in de gemeente Sint Anthonis.

  Lees verder
 • #methodeSintAnthonis bij Omroep Brabant!

  (08-05-2019)

  SINT ANTHONIS | Sinds begin 2019 voert de gemeente Sint Anthonis keukentafelgesprekken met boeren in ons buitengebied. De gemeente wil met hen in gesprek zijn over ontwikkelingen, kansen en problematiek, en daar de komende jaren zo goed mogelijk op inspelen. De transitie van het buitengebied is een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze #MethodeSintAnthonis laat de gemeente zien hoe belangrijk het is om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor een prettig leven, nu en in de toekomst. Lees meer...

 • De gemeente verkoopt 5 landbouwpercelen

  (12-04-2019)


  In de gemeente Sint Anthonis staat duurzaamheid, krachtige kernen en het buitengebied centraal. De gemeenteraad heeft hiervoor het "Uitvoeringsprogramma 2018-2022" vastgesteld. In dit programma zijn doelstellingen opgenomen in het kader van het onderdeel "Transitie Buitengebied". Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het buitengebied of het aanleggen van nieuwe natuur door het inzetten van vrijkomende pachtgronden. Lees verder

 • Ambtenaren op bezoek bij zeugenbedrijf Geva Landhorst

  (13-02-2019)


  Donderdag 7 februari bezocht een tiental ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis het zeugenbedrijf van de familie de Bruyn-Geene te Landhorst. Vooral ambtenaren die niet zo vaak te maken hebben met de varkenshouderij hadden zich aangemeld voor dit leerzame bezoek. We werden zeer gastvrij ontvangen door Ineke, haar man Albert, vader Chris  en zijn vrouw Maria.

  Lees verder
 • Symposium 'Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied'

  (14-12-2018)


  Een duurzaam landelijk gebied vraagt om samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak. Door integraal de (nieuwe) kansen en samenhang van bos-, natuur- én landbouwpercelen te bestuderen, komen vaak nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Op 31 januari gaat de Bosgroep hier dieper op in tijdens het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’.

  Lees verder
 • De gemeente gaat het (keukentafel)gesprek aan met de veehouders

  (22-12-2018)


  Door veranderingen in het gedrag van de consument, de veranderingen in de landbouw en de veranderende wet- en regelgeving staan veel veehouders voor belangrijk keuzes.

  Gaan ze door met hun bedrijf en worden de stallen aangepast aan de eisen, wordt het voedsel op dezelfde of juist op een andere manier geproduceerd (nichemarkt) of besluiten ze om te stoppen.

  Lees verder
 • Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

  (03-12-2018)

  Inspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
  Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?

  Lees verder
 • Stap voor stap naar een schone veehouderij in Sint Anthonis

  (03-12-2018)


  De gemeente Sint Anthonis heeft  de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden.  We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap.

  Lees verder
 • Wettegej’t al? Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs op 29 november

  (03-12-2018)


  De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
  Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?

  Lees verder