Transitie Buitengebied

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied

Transitie Buitengebied

 • PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

  (16-07-2019)

  Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Prgramma Aanpak Stikstof (PAS) liggen veel vergunningsaanvragen en –procedures momenteel stil. De provincie erkent het effect hiervan op initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en Brabant en zet zich als PAS-partner landelijk dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze impasse. De provincie informeert andere overheden in Brabant over de actuele ontwikkelingen.
  Meer informatie op Brabant.nl

  Lees verder
 • Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  (01-07-2019)

  Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf augustus in aanmerking komen voor subsidie. it geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

  Openstelling regeling

  U kunt zich vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

  Lees meer op de website van de provincie Brabant

 • 2-7 Bijeenkomst voor veehouders in 't Wapen van Wanroij

  (26-06-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. Dat biedt kansen, maar creëert ook bedreigingen. Ieders situatie is anders: Wat is belangrijk als je door wil gaan met het houden van vee? Op welke manier kan dat dan? Wat is belangrijk als je juist niet wil doorgaan? En wat betekent dat voor jou en je gezin?

  Een tijd om keuzes te maken nadert. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle veehouders in de gemeente Sint Anthonis.

  Lees verder
 • Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij

  (19-06-2019)

  Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen? Bekijk dan het complete overzicht aan goedgekeurde en toepasbare stalsystemen op de website van ZLTO.

  Lees verder
 • Gemeenteraad met bus door het buitengebied

  (20-05-2019)

  Transitie buitengebied; belangen in balans
  Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd. Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord.
  Lees meer...

  Lees verder
 • #methodeSintAnthonis bij Omroep Brabant!

  (08-05-2019)

  SINT ANTHONIS | Sinds begin 2019 voert de gemeente Sint Anthonis keukentafelgesprekken met boeren in ons buitengebied. De gemeente wil met hen in gesprek zijn over ontwikkelingen, kansen en problematiek, en daar de komende jaren zo goed mogelijk op inspelen. De transitie van het buitengebied is een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze #MethodeSintAnthonis laat de gemeente zien hoe belangrijk het is om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor een prettig leven, nu en in de toekomst. Lees meer...

 • De gemeente verkoopt 5 landbouwpercelen

  (12-04-2019)


  In de gemeente Sint Anthonis staat duurzaamheid, krachtige kernen en het buitengebied centraal. De gemeenteraad heeft hiervoor het "Uitvoeringsprogramma 2018-2022" vastgesteld. In dit programma zijn doelstellingen opgenomen in het kader van het onderdeel "Transitie Buitengebied". Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het buitengebied of het aanleggen van nieuwe natuur door het inzetten van vrijkomende pachtgronden. Lees verder

 • Ambtenaren op bezoek bij zeugenbedrijf Geva Landhorst

  (13-02-2019)


  Donderdag 7 februari bezocht een tiental ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis het zeugenbedrijf van de familie de Bruyn-Geene te Landhorst. Vooral ambtenaren die niet zo vaak te maken hebben met de varkenshouderij hadden zich aangemeld voor dit leerzame bezoek. We werden zeer gastvrij ontvangen door Ineke, haar man Albert, vader Chris  en zijn vrouw Maria.

  Lees verder
 • De gemeente gaat het (keukentafel)gesprek aan met de veehouders

  (22-12-2018)


  Door veranderingen in het gedrag van de consument, de veranderingen in de landbouw en de veranderende wet- en regelgeving staan veel veehouders voor belangrijk keuzes.

  Gaan ze door met hun bedrijf en worden de stallen aangepast aan de eisen, wordt het voedsel op dezelfde of juist op een andere manier geproduceerd (nichemarkt) of besluiten ze om te stoppen.

  Lees verder
 • Symposium 'Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied'

  (14-12-2018)


  Een duurzaam landelijk gebied vraagt om samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak. Door integraal de (nieuwe) kansen en samenhang van bos-, natuur- én landbouwpercelen te bestuderen, komen vaak nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Op 31 januari gaat de Bosgroep hier dieper op in tijdens het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’.

  Lees verder
 • Wettegej’t al? Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs op 29 november

  (03-12-2018)


  De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
  Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?

  Lees verder
 • Stap voor stap naar een schone veehouderij in Sint Anthonis

  (03-12-2018)


  De gemeente Sint Anthonis heeft  de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden.  We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap.

  Lees verder
 • Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

  (03-12-2018)

  Inspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
  Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?

  Lees verder