Transitie Buitengebied

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied

Transitie Buitengebied

Een goei leven

In het uitvoeringsprogramma van de gemeente Sint Anthonis is de transitie van het buitengebied een belangrijk speerpunt. We werken toe naar een ‘buitengebied 3.0’ waar agrariërs, inwoners en andere ondernemers samen wonen en werken. Het buitengebied waar we naar streven, is een gebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer.

De transitie buitengebied bestaat uit vier deelthema’s: veehouderij, gezondheid, natuur en klimaat. De aanpak van de gemeente op het gebied van natuur, staat in het groenstructuurplan.   

Op deze pagina vindt u artikelen over alle vier de deelthema’s. De artikelen verschijnen ook in de Nieuwsbrief Buitengebied. Meld u hier aan om de nieuwsbrief te ontvangen.   

 • Bijeenkomst ‘De toekomst is nu’ voor ondernemers op 2 november

  (21-10-2021)

  De herindeling nadert. Na december 2021 gaat de gemeente Sint Anthonis op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Toch is dat voor de gemeente en ondernemers in het gebied geen reden om stil te zitten. De gemeente organiseert op dinsdagavond 2 november samen met ondernemers de bijeenkomst ‘De toekomst is nu’ in de voormalige EMTÉ in Sint Anthonis. Bedrijfscontactfunctionaris Ben Driessen vertelt wat ondernemers van deze bijeenkomst kunnen verwachten. Ondernemer Lis Toonen deelt haar ervaring met ondernemen in Sint Anthonis en haar verwachtingen van de bijeenkomst.

  Lees verder
 • Kwaliteit van de leefomgeving en uitstoot van ammoniak

  (21-10-2021)

  Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst gaan gemeente Sint Anthonis, Provincie Noord-Brabant, Connecting Agri & Food en agrarisch ondernemer Erik Geene de uitdaging aan om meer informatie te vergaren over het meten van ammoniak. Met de real time metingen in de stallen wordt de eerste stap gezet naar een transitie in de systematiek van de vergunningverlening; van middel-naar doelvoorschriften.

  Lees verder
 • Meer dialoog tussen veehouders en omwonenden

  (21-10-2021)

  Hoe beleven inwoners van het buitengebied hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij? Die vraag staat centraal in een onderzoek van GGD Hart voor Brabant en het Louis Bolk Instituut, het kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het onderzoek in het gebied Noordkant-Zandkant in Sint Anthonis is in de afrondende fase. Onderzoeker Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut vervolgt het onderzoek nu in de gemeente Boekel. Hoewel het eindrapport nog niet klaar is, vertelt Staps alvast wat hem in Sint Anthonis is opgevallen.

  Lees verder
 • Voorstelling Iets met Boeren raakt mensen

  (21-10-2021)

  Op 8, 9 en 10 oktober werd op Minicamping De Esrand de bijzondere voorstelling Iets met Boeren opgevoerd. In totaal kwamen er 250 mensen naar de vijf volledig uitverkochte voorstellingen kijken.

  Boeren, burgers, mensen die meewerken aan de transitie van ons buitengebied in de gemeente Sint Anthonis; het was een mooi divers publiek. 

  Lees verder
 • Tour de Sint Tunnis

  (21-10-2021)

  In 2018 heeft de gemeenteraad bepaald dat 25 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor de projecten in het Uitvoeringsprogramma. Met dit programma konden er nog investeringen worden gedaan voor krachtigere kernen en een schoner buitengebied. Een groot deel van dat bedrag is dan ook naar ontwikkelingen in het buitengebied gegaan, die onderdelen vallen onder de noemer Transitie Buitengebied.

  Lees verder
 • Van idee tot wijziging bestemmingsplan

  (21-10-2021)

  Hubert en Anke hebben een goed idee; ze willen een mini-camping aan huis beginnen. Zij hebben van de buren een stuk grond kunnen overnemen dat aan hun eigen tuin grenst. Daar willen ze drie safaritenten op zetten en drie camperplekken maken. Het bestaande bestemmingsplan moet worden aangepast om daar een vergunning voor te krijgen. Hoe gaat zoiets in zijn werk?

  Lees verder
 • Keukentafelgesprekken blijven actueel

  (21-10-2021)

  Tijdens de keukentafelgesprekken zit de gemeente letterlijk bij de agrarisch ondernemers aan de keukentafel. De aandacht is gericht hoe de ondernemer en hoe deze zijn toekomst ziet. Hoe wil hij dit doel bereiken? Wat kan de gemeente hierin betekenen, of hoe kan de gemeente haar netwerk inzetten? Er wordt gesproken over hoe het gaat en hoe de ondernemer in de bedrijfsvoering werkt aan veranderende regels en verplichtingen.  Daarnaast wordt er meer informatie gegeven over de keuzes en afwegingen die door de gemeente gemaakt worden om bepaalde ontwikkelingen wel of niet goed te keuren.

  Lees verder
 • Leidraad Landschappelijke inpassing biedt handvatten

  (21-10-2021)

  Hebt u plannen om een nieuw initiatief te starten op uw perceel? Wilt u bijvoorbeeld een recreatiefunctie toevoegen, woningbouw op uw perceel realiseren of uw landbouw perceel uitbreiden? Het is dan ook belangrijk dat uw voorstel goed in het landschap past. Om u te helpen en te inspireren hoe dat dan kan, heeft de gemeente de Leidraad Landschappelijk inpassing ontwikkeld.

  Lees verder
 • Links naar interessante items

  (21-10-2021)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn en deze delen we graag met u!

  Heeft u tips die voor deze nieuwsbrief interessant kunnen zijn, dan kunt u deze delen via communicatie@sintanthonis.nl

  Lees verder
 • Herenboeren Land van Cuijk: stand van zaken

  (07-09-2021)

  In november 2020 organiseerde de gemeente Sint Anthonis een talkshow over het concept Herenboeren. “Na de talkshow is een groep mensen opgestaan die samen de eerste stap heeft gezet”, vertelt Joyce Dost. Joyce woont in Sint Anthonis en is een van de eerste leden van Herenboeren Land van Cuijk. In dit artikel blikken we terug met Joyce: ze vertelt wat na de talkshow is gebeurd. Ook licht Joyce een tipje van de sluier op: ze vertelt wat binnenkort staat te gebeuren.

  Lees verder
 • Column Angelique Hermens

  (07-09-2021)

  Iets met Boeren ...

  Zo’n 3 jaar geleden zijn we in de gemeente Sint Anthonis begonnen met het UP, het Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis: “Prettig leven, nu en in de toekomst!”. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de transitie van het buitengebied. Met het UP werden we als medewerkers van de gemeente uitgedaagd om deze transitie te versnellen; nieuwe natuur, een toekomstbestendige landbouw, nieuwe economische activiteiten, meer biodiversiteit, verbeteren bodemstructuur, gezondere lucht, een mooi gebied om in te wonen, te werken en te recreëren. Kortom: een gezond, leefbaar en aantrekkelijk buitengebied.

  Lees verder
 • Ondersteuning 15 voormalig nertsenhouders

  (07-09-2021)

  Op 28 augustus 2020 maakte het kabinet bekend dat de pelsdierhouderij in Nederland vervroegd tot een einde zou komen, en wel per 8 januari 2021 in plaats van met ingang van 2024. Het coronavirus had op dat moment een groot aantal nertsenhouderijen getroffen. Ook voor de nertsenhouders in Sint Anthonis was dit een ingrijpend besluit. Zij moesten 3 jaar eerder dan gepland stoppen met hun bedrijf en op zoek gaan naar een nieuw perspectief voor zichzelf en voor hun bedrijf. De voormalige nertsenhouders worden op verschillende manieren geholpen.  

  Lees verder
 • Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) helpt bedrijven die werken aan duurzame voedselsystemen

  (07-09-2021)

  Veel boeren in de gemeente Sint Anthonis maken de omslag naar toekomstbestendig ondernemen. De gemeente Sint Anthonis helpt en werkt daarbij met een aantal organisaties samen om agrariërs zo goed mogelijk te ondersteunen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is één van die partijen. De gemeente betrekt BOM als boeren of andere bedrijven in de agrarische sector willen innoveren en opschalen en daar hulp bij kunnen gebruiken.

  Lees verder
 • Lokale toneelspelers in voorstelling ‘Iets met boeren’

  (07-09-2021)

  Het is zover. Op 8, 9 en 10 oktober presenteert Bureau Pees in Sint Anthonis ‘Iets met Boeren’, een voorstelling die boeren en niet-boeren dichter bij elkaar wil brengen. Leden van Toneelgroep Westerbeek, Doekmaroploo, wagenspeelgroep Karrespel (Oploo), Kakelbond (Ledeacker) en Onderlinge Vriendschap (Wanroij) spelen samen met professionals een voorstelling waarin op een creatieve en interactieve manier inzicht wordt gegeven over de veranderende landbouw. De kaartverkoop is gestart!  

  Lees verder
 • Bermen in volle bloei door het groenstructuurplan

  (07-09-2021)

  Wie regelmatig door de gemeente Sint Anthonis fietst, is het waarschijnlijk wel opgevallen: de bermen vol kleurrijke bloemen. Tot een paar jaar geleden waren de bermen vaak gemaaid. Nu staan ze in volle bloei. Deze verandering is een van de resultaten van het groenstructuurplan van de gemeente Sint Anthonis. De maker van dit integrale plan is landschapsregisseur Bart Huckriede.

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst: Ondernemen met aandacht voor CO2

  (07-09-2021)

  Ieder jaar organiseert de gemeente Sint Anthonis een aantal inspiratiebijeenkomsten over actuele thema’s in de agrarische sector.

  De volgende (digitale) bijeenkomst op donderdag 9 september staat in het teken van CO2. Waarom is aandacht voor CO2 belangrijk in de agrarische sector? Welke onderdelen in het agrarisch bedrijf dragen bij aan meer of minder CO2? En hoe kan CO2 binnen het agrarisch bedrijf van toegevoegde waarde zijn?

  Deze en andere vragen beantwoorden we tijdens de bijeenkomst op 9 september van 20.00 tot 21.30 uur. Ook zullen enkele agrarische ondernemers vertellen over inspirerende praktijkvoorbeelden.

  Lees verder
 • Links naar interessante items

  (07-09-2021)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn en deze delen we graag met u!

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst “Ondernemen met CO2”

  (24-06-2021)

  Op 15 juli aanstaande organiseren wij om 20.00 uur een online inspiratiebijeenkomst over de urgentie en aanpak van CO2 in de agrarische sector. Wat is de CO2-footprint, en hoe kunt u deze met uw bedrijf verlagen? Of wat kunt u doen om de CO2 uitstoot van uw bedrijf te compenseren? Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u antwoord op deze en meer vragen!

  Lees verder
 • Varkens houden anno 2021; een uitdagende onderneming

  (22-06-2021)

  Albert en Ineke de Bruyn-Geene runnen nu alweer 20 jaar de varkenshouderij GEVA in Landhorst die bestaat uit 1 zeugenhouderij en 3 locaties met vleesvarkens. Het is een dynamisch bedrijf waar toekomstgericht ondernemen hoog in vaandel staat.

  Lees verder
 • Metingen naar ammoniakemissie

  (22-06-2021)

  Begin dit jaar heeft Connecting Agri & Food een rapport opgeleverd van over het meten van de luchtkwaliteit in de gemeente Sint Anthonis. In dit onderzoeksrapport zijn enkele mogelijkheden voor een vervolgfase geadviseerd. Op basis van deze adviezen heeft de gemeente besloten om bij vervolg van het meetnet, brongerichte metingen naar ammoniak-emissie op locatie bij veehouderijen te monitoren.

  Lees verder
 • Voorstelling Iets met Boeren speelt in oktober

  (22-06-2021)

  een theatervoorstelling over boeren, burgers en buitengebied

  Gemeenten Reusel-De Mierden, Sint Anthonis en het team van FoodUp Brabant presenteren in oktober de exclusief gemaakte voorstelling ‘Iets met Boeren’. Doel is om meer begrip te realiseren tussen boeren en niet-boeren.

  De voorstelling wordt met lokale toneelspelers gemaakt door Bureau Pees, een Brabants productiehuis dat zich richt op theater over maatschappelijke thema’s.

  Lees verder
 • Stallen slopen voor een betere leefkwaliteit

  (22-06-2021)

  De druk van de milieubelasting neemt af in bepaalde delen van het buitengebied in de gemeente. Door de regeling Warme Sanering voor varkenshouderijen verdwijnen ongeveer 25.500 m2 stallen en 16.800 varkens uit de gemeente. Dit heeft een grote impact op de betrokken ondernemers, de omwonenden en de gemeente. Gemeente Sint Anthonis pakt de Warme Sanering integraal aan.

  Lees verder
 • Links naar interessante items

  (22-06-2021)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Als u een leuke suggestie heeft voor in de nieuwsbrief, kunt u dit aan ons per email laten weten via communicatie@sintanthonis.nl.

  Lees verder
 • Keukentafelgesprekken: het werkt!

  (26-04-2021)

  In 2018 is de gemeente Sint Anthonis begonnen met het anders opzetten en houden van zogenaamde “keukentafelgesprekken” met agrarische ondernemers in onze gemeente. Het doel van deze gesprekken was en is het in kaart brengen waar zij momenteel staan hoe zij omgaan met de veranderende tijden. 

  Lees verder
 • Hoopvolle start van onderzoek naar gebruik bermmaaisel voor vitale bodem

  (22-04-2021)

  Is maaisel van lokale bermen en sloten geschikt als bodemverbeteraar? Dat onderzoekt promovendus Maartje van der Sloot de komende jaren aan Wageningen University & Research. 

  Lees verder
 • Camping De Breyenburg: op Zoover van een 4,5 naar een 8,4

  (22-04-2021)

  Bij camping De Breyenburg kun je kamperen zoals vroeger. “Gezellig met elkaar kamperen in een tent of caravan rondom een veldje”, aldus Dion van Lierop. Dion is 23 jaar en sinds vorig jaar met zijn moeder Judith van Lierop eigenaar van de camping in Ledeacker. Samen zorgden zij ervoor dat de beoordeling van de camping op Zoover – een Nederlandse website voor het beoordelen van vakanties - van een 4,5 naar een 8,4 ging.

  Lees verder
 • Selectief én zelfstandig het witte goud oogsten: een oogstrobot biedt uitkomst

  (22-04-2021)

  In Westerbeek is sinds 2016 een sterk groeiend bedrijf gevestigd, onder leiding van Arno van Lankveld. AvL Motion begon in een kantoortje bij huis, maar is inmiddels een volwaardig technologisch bedrijf dat zich focust op duurzame ontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie. De door AvL Motion ontwikkelde autonome asperge-oogstrobot is de eerste robot ter wereld die selectief én machinaal witte asperges kan oogsten.

  Lees verder
 • Hoopvolle start van onderzoek naar gebruik bermmaaisel voor vitale bodem

  (22-04-2021)

  Is maaisel van lokale bermen en sloten geschikt als bodemverbeteraar? Dat onderzoekt promovendus Maartje van der Sloot de komende jaren aan Wageningen University & Research. 

  Lees verder
 • Economische bedrijvigheid

  (22-04-2021)

  Met deze nieuwsbrief berichten we u over de vele ontwikkelingen die zich afspelen in ons buitengebied. Naast alle agrarische ontwikkelingen zien we ook steeds meer andere economische bedrijvigheid in ons buitengebied. In de structuurvisie hebben we opgenomen welk type ontwikkelingen in de deelgebieden van onze gemeente gewenst is. En we zien dat de deelgebieden zich steeds verder in die gewenste manier ontwikkelen. Op deze manier ontstaat er een nieuwe balans in het buitengebied. 

  Lees verder
 • Aanleg nieuw bos aan bij ’t Zand in Westerbeek

  (22-04-2021)

  Gemeente Sint Anthonis werkt aan meer biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de randen rondom natuurgebieden, lanen- en singelstructuren ecologisch te versterken. Ook wordt er geïnvesteerd in  het Natuurnetwerk en de ecologische verbindingszones binnen de gemeentegrenzen. Eén van de ambities waar de gemeente mee aan de slag is gegaan, is de aanleg van nieuw bos. Bij ’t Zand in Westerbeek wordt een bos van 2,82 hectare aangelegd. Dat is vergelijkbaar met ongeveer 4 voetbalvelden.

  Lees verder
 • Ondertekening Schone Lucht Akkoord

  (22-04-2021)

  Op maandag 15 maart hebben vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant, waaronder de gemeente Sint Anthonis, het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De regio is trots op de ondertekening want schone lucht is van levensbelang voor iedereen. Het doel is de bewerkstelliging van een permanente verbetering van luchtkwaliteit.   

  Lees verder
 • Links naar interessante items

  (22-04-2021)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Als u een leuke suggestie heeft voor in de nieuwsbrief, kunt u dit aan ons per email laten weten via communicatie@sintanthonis.nl.

  Lees verder
 • We gaan verder met meten luchtkwaliteit

  (05-03-2021)

  Sensortechnologie is geschikt voor het meten van fijnstof, zo blijkt uit de resultaten van het project meetnetwerk dat in 2019/2020 in Sint Anthonis is uitgevoerd. De resultaten geven aan dat de weersomstandigheden van grotere invloed zijn dan specifieke bronnen in het gebied.

  Lees verder
 • Voor héMax-sauzen was 2020 wél een goed jaar!

  (05-03-2021)

  “Ik heb me het afgelopen jaar, ondanks de Covid19-pandemie, goed kunnen ontplooien; met nieuwe sauzen en nieuwe klanten. En ik zal volop blijven investeren! Want dit is wat ik wil. Daar ben ik nu wel van overtuigd.” De 24-jarige Max van den Heuvel is geboren en getogen in het dorp Sint Anthonis. Sinds drie jaar ontwikkelt en produceert hij sauzen. En dat gaat hem goed af, ondanks de beperkingen van de huidige tijd.  

  Lees verder
 • Vergroenen van pachtvoorwaarden

  (05-03-2021)

  In de transitie van het buitengebied in de gemeente Sint Anthonis is er veel ruimte voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energie neutraliteit en nog veel meer. Ook in de nota Grondbeleid is hiervoor veel aandacht. We streven naar een toekomstbestendige agrarische sector en het verhogen van de natuurwaarden.

  Lees verder
 • Doe mee met het gebiedsproces

  (05-03-2021)

  Op 30 november jl hebben de gemeente Sint Anthonis, Waterschap Aa en Maas en Groenontwikkelfonds Brabant het startsein gegeven voor een gebiedsproces in de gemeente Sint Anthonis. Binnen dit gebiedsproces staat een aantal doelen op de planning voor natuurontwikkeling in de gemeente. Die doelstellingen kunnen de partijen niet allemaal zelf realiseren. Agrarisch ondernemers of andere geïnteresseerden worden daarom nadrukkelijk opgeroepen met goede plannen te komen om een rol te spelen in het behalen van deze doelstellingen. 

  Lees verder
 • Investeren in Groen

  (05-03-2021)

  Gemeente Sint Anthonis investeert in groen! Dit doen we niet alleen in bestaand groen, we investeren ook in de aanleg en het beheer van nieuwe natuur. Dit gebeurt door de realisatie van diverse ecologische verbindingszones (EVZ), 11 hectare nieuwe natuur en bijna 4 hectare nieuw bos binnen het Natuur Netwerk Brabant.

  Lees verder
 • Regionale uitdagingen samen aangepakt

  (05-03-2021)

  Gemeente Sint Anthonis maakt onderdeel uit van Regio Noordoost Brabant. Dit is een samenwerking van en door de 16 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Gezamenlijk pakken zij de maatschappelijke en economische uitdagingen op die alleen door samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Zo zorgt Regio Noordoost Brabant voor een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu en in de toekomst.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Menno ter Avest

  (05-03-2021)

  Ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied is een duidelijke rode draad in mijn werk. In de afgelopen 14 jaar heb ik daar in diverse gemeenten aan mogen bijdragen. Binnen de gemeente Sint Anthonis kan ik de focus nog nadrukkelijker leggen op de transitie van het buitengebied en het versterken van de voor Sint Anthonis gewaardeerde ruimtelijke kwaliteit. Ik houd me bezig met de grotere ruimtelijke lijnen en gebiedsontwikkelingen, maar ook met de individuele verzoeken voor herontwikkelingen en begeleid enkele grotere bestemmingsplannen.

  Lees verder
 • Links naar interessante items

  (05-03-2021)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Als u een leuke suggestie heeft voor in de nieuwsbrief, kunt u dit aan ons per email laten weten via communicatie@sintanthonis.nl.

  Lees verder
 • Column Huub Bellemakers

  (05-03-2021)

  Groen en duurzaam

  Er gebeurt veel op het gebied van natuur en duurzaamheid in ons buitengebied. Van een aantal onderwerpen is in deze nieuwsbrief een en ander te lezen. Bijvoorbeeld over het vergroenen van de pachtvoorwaarden. Hiermee stimuleren we de ondernemers, die gronden van de gemeente pachten, tot het toepassen van milieu- en natuurvriendelijke maatregelen. We roepen daarnaast uw hulp in bij het realiseren van de doelstellingen binnen ons gebiedsproces. De ambities, die wij samen met Groenontwikkelfonds Brabant en Waterschap Aa en Maas hebben opgesteld, zijn hoog.

  Lees verder
 • Tomas Rongen: “Er kan nog best veel in een anderhalve meter-samenleving”

  (17-12-2020)

  2020 had ons beste jaar tot nu toe moeten worden, dankzij evenementen rond 75 jaar bevrijding en het EK bijvoorbeeld. In plaats daarvan kijken we tegen een gehalveerde omzet aan. Dank je wel overheid, voor de steun. Maar we verdienen ‘t veel liever zelf. Gelukkig zijn er ook activiteiten die coronaproof zijn. Zo verwachten we toch zonder al te grote kleerscheuren door de corona-crisis heen te komen.” Aldus Tomas (27) van Rongen Aktief, gevestigd in het dorp Sint Anthonis.

  Lees verder
 • Wouter Bollen blikt terug

  (17-12-2020)

  De laatste column van het jaar! Dat is toch altijd een beetje bijzonder. En wat een jaar was dat! Laten we hopen dat het volgende jaar wat voller is van positieve vooruitzichten. Toch kijk ik met (gepaste) tevredenheid terug op 2020.

  Lees verder
 • Afscheid Mechie Beurskens

  (17-12-2020)

  Na ruim 20 jaar, met veel plezier werkzaam te zijn geweest voor de gemeente Sint Anthonis ga ik een nieuwe uitdaging aan in de gemeente Venray. Door de Corona-maatregelen is het nemen van afscheid anders dan anders. Daarom wil ik via deze weg iedereen bedanken voor een prettige en plezierige samenwerking, waar ik met een heel goed gevoel op terugkijk.

  Lees verder
 • Herenboeren

  (17-12-2020)

  Mensen die actief zijn bij Herenboeren zijn mensen die bewust en actief met hun eigen eten bezig willen zijn. Met een aantal van ongeveer 200 huishoudens zorgen zij voor hun eigen boerderij en beslissen samen wat zij produceren. De boerderij is in handen van een boer, de regie ligt bij de boer en alle leden. Die leden zijn verenigd in een coöperatie. Gemeente Sint Anthonis heeft een talkshow georganiseerd over het concept Herenboeren.

  Lees verder
 • Wist u dat?

  (17-12-2020)

  Wist u dat?

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. 

  Als u een leuke suggestie heeft voor in de nieuwsbrief, kunt u dit aan ons per email laten weten via communicatie@sintanthonis.nl.

   

  Lees verder
 • ‘Buiten gebaande paden treden? Hier mag het’

  (17-12-2020)

  De transitie van het buitengebied is in de gemeente Sint Anthonis een gigantische opgave. Voor de begeleiding van de honderden agrarisch ondernemers die hier boeren, heeft wethouder Wouter Bollen onder meer VABIMPULS in stelling gebracht. Voor de nieuwsbrief van VABIMPULS werd hij geïnterviewd.

  Lees het hele interview.

 • Natuurdoelen aaneenrijgen voor verhoging biodiversiteit

  (17-12-2020)

  Waterschap Aa en Maas, Groen Ontwikkelfonds Brabant en de gemeente Sint Anthonis slaan de handen ineen bij natuurontwikkelingen in het gebied. Door vooraf goede afspraken te maken, is de samenwerking de komende jaren gewaarborgd. Dus ook nadat Sint Anthonis opgaat in de gemeente Land van Cuijk.

  Lees verder
 • Van borrels naar handdesinfectiemiddel

  (26-10-2020)

  “De alcohol had ik al.” De 26-jarige Leon van Welie uit Stevensbeek stookt sinds vier jaar likeuren en borrels die hij onder zijn eigen voornaam verkoopt. Sinds de corona-crisis produceert hij ook iets heel anders; handdesinfectiemiddel! “Er was een tekort, dus ik dacht ‘Waarom niet?’”

  Lees verder
 • Column Wouter Bollen

  (26-10-2020)

  In het najaar van 2018 is onze gemeente gestart met het Uitvoeringsprogramma. Een ambitieus plan, waarbij we nog voor de samenvoeging tot nieuwe gemeente Land van Cuijk grote ontwikkelingen doormaken. Innovatief en daadkrachtig werkt het college aan krachtige kernen in een schoner buitengebied. Het is tijd om een tussenstand op te maken van waar we staan de ontwikkelingen in ons buitengebied.

  Lees verder
 • Vooraankondiging; ook Herenboer worden?

  (26-10-2020)

  Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je éigen boerderij, verzorgd door je éigen boer. Herenboeren weten dat het kan, en hoe het voelt.

  Lees verder
 • De natuur doet het werk

  (26-10-2020)

  Wageningen Universiteit onderzoekt al sinds 2016 in Sint Anthonis de effecten van het inzaaien van wegbermen met een wilde bloemenmengsel in combinatie met maaien en afvoeren. Vooral de laatste jaren worden de positieve effecten hiervan steeds duidelijker aantoonbaar voor wilde bestuivers. 

  Lees verder
 • Even voorstellen: Jan Ottens

  (26-10-2020)

  De natuur is voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie en dè manier om ‘goed rentmeesterschap’ concreet te maken. Als zzp-er werk ik onder andere voor het agrarisch natuurbeheer in Oost Brabant. En ben ook actief als coach voor natuurinclusieve landbouw binnen de gemeente Sint Anthonis.

  Lees verder
 • Resultaten van onderzoek luchtkwaliteit

  (26-10-2020)

  In de maatschappij zijn er regelmatig discussies over de kwaliteit van onze buitenlucht. Inwoners willen graag weten hoe het in hun omgeving is gesteld met de luchtkwaliteit. Daarbij speelt de zorg om de gezondheid vaak een grote rol. De gemeente moet bij de beoordeling van vergunningsaanvragen gebruik maken van wettelijke normen. Om deze toetsing uit te kunnen voeren worden voorgeschreven rekenmodellen gebruikt.

  Lees verder
 • “In de ruimtelijke ordening is vaak meer mogelijk dan mensen denken!”

  (03-09-2020)

  Stel je bent veehouder in de gemeente Sint Anthonis. En je wilt van je bedrijf een zorgboerderij maken, een boerderijwinkel beginnen of overschakelen op de reparatie van vrachtwagens. Mag dat? Het antwoord op die vraag staat centraal in de Structuurvisie van het buitengebied.

  Lees verder
 • Groenstructuurplan

  (03-09-2020)

  Het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 geeft de ambities voor het groen in de gemeente Sint Anthonis weer. Dit wordt vertaald naar het groenbeleid en –beheer van de gemeente. Het totaalplan speelt in op verbetering van de leefbaarheid, het klimaat en de economie. 

  Lees verder
 • Meer dan 40 miljoen euro voor de leefbaarheid en welvaart van onze regio

  (03-09-2020)

  Dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven de komende 2 jaar meer dan 40 miljoen euro in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost Brabant. 

  Lees verder
 • Ook al gelezen?

  (03-09-2020)

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hieronder een greep hieruit.

  Lees verder
 • Ondernemers met ideeën

  (02-09-2020)

  De gemeente Sint Anthonis is een gemeente met veel actieve ondernemers. Dit zijn zowel zelfstandigen als wat grotere bedrijven. Onder hen zijn ondernemers die plannen hebben met hun bedrijf of grond of die op zoek zijn naar mogelijkheden om te veranderen of om te schakelen. 

  Lees verder
 • Terugblik bijeenkomst natuurinclusieve landbouw

  (02-09-2020)

  Op 18 juni jl. vond de bijeenkomst over natuurinclusieve landbouw plaats. Tijdens de bijeenkomst was aandacht voor de mogelijke maatregelen die ondernemers zelf kunnen treffen om de natuur meer te betrekken bij hun onderneming. 

  Lees verder
 • Een andere kijk op gezondheid en leefomgeving

  (02-09-2020)

  Hoe beleven inwoners van het buitengebied hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij? Die vraag staat centraal in een onderzoek van GGD Hart voor Brabant en het Louis Bolk-Instituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. 

  Lees verder
 • De Boergondische Tuijn; verwennen en verrassen

  (25-05-2020)

  Vanaf de weg heb je niet meteen in de gaten dat er zo’n mooi pareltje te vinden is. Bij het betreden van de Boergondische Tuijn word je echter meteen overvallen door de schoonheid en gastvrijheid. Het enthousiasme en de liefde voor het vak straalt ervan af bij eigenaren Gertie Vink en Harrie Gerrits. “We willen onze bezoekers verwennen en verrassen”.

  Lees verder
 • Column natuur en duurzaamheid

  (25-05-2020)

  Natuur en duurzaamheid

  Er gebeurt ontzettend veel in ons uitgestrekte buitengebied. De ontwikkelingen hebben vaak te maken met het buitengebied als agrarisch gebied. De nieuwsbrief buitengebied bevat deze keer ook een aantal artikelen over natuur en duurzaamheid, onderwerpen die een belangrijke plek innemen in mijn portefeuille als wethouder, maar die mij ook als inwoner van de gemeente zeer aanspreken.

  Lees verder
 • Meer bestuivers in Sint Anthonis dankzij 27 kilometer aan ingezaaide bermen

  (25-05-2020)

  Bijen en andere insecten zorgen voor bestuiving van planten, bomen en struiken en zijn zo cruciaal voor onze voedselvoorziening. Veel bestuivende insectensoorten worden echter ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Om sterfte van bedreigde wilde bijen en andere bestuivers tegen te gaan, zaaide de gemeente Anthonis 27 kilometer aan bermen in met bloemenmengsels. Uit onderzoek naar de effecten blijkt dat dit zin heeft. Maar bomen blijken kleine spelbrekers.

  Lees verder
 • Meetnetwerk Noordkant/Zandkant

  (25-05-2020)

  In november van het afgelopen jaar heeft gemeente Sint Anthonis een bewonersavond georganiseerd over het meetnetwerk voor het meten van de luchtkwaliteit. Dit meetnetwerk wordt in Sint Anthonis gerealiseerd in het gebied Noordkant/Zandkant en wordt in opdracht van gemeente Sint Anthonis uitgevoerd door Connecting Agri & Food. Inmiddels zijn wij een half jaar verder en is gestart met het meetnetwerk.

  Lees verder
 • “Je kunt maar een keer nee zeggen”

  (25-05-2020)

  Corona stopt criminelen niet, ook niet in het buitengebied

  “Je kunt maar een keer nee zeggen” is de titel van de campagne om aandacht te vragen voor criminaliteit in het buitengebied. Deze campagne is opgesteld door de tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) en het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). 

  Lees verder
 • Sint Anthonis goed op weg met opwekking van duurzame energie

  (25-05-2020)

  Het klimaatakkoord van ‘Parijs’ wordt omgezet in acties. Ook in Sint Anthonis. Volgens beleidsmedewerker Claudia Beckers heeft onze gemeente hierbij profijt én last van haar grote buitengebied. Het wordt de kunst om het elektriciteitsnet op tijd klaar te krijgen.

  Lees verder
 • Petra en Willy Baltussen boeren bewust

  (25-05-2020)

  “Boerenbedrijven zijn tegenwoordig veel groter dan vroeger. Dat betekent niet dat de dieren ’t toen beter hadden. Veel mensen dénken echter van wel. We zetten dit beeld graag recht door te laten zien hoe wij met onze koeien omgaan,” aldus Willy en Petra Baltussen, melkveehouders in Landhorst. Het echtpaar is één van de eerste deelnemers van Land van Cuijk Boert Bewust, een initiatief dat werkt aan betere verbindingen tussen boeren en burgers.

  Lees verder
 • Financieringsmogelijkheden Natuurinclusieve landbouw (NIL)

  (25-05-2020)

  Ondernemers in de gemeente Sint Anthonis kunnen met hun bedrijf overgaan op natuurinclusieve landbouw. Dit is een manier van bedrijfsvoering waarin naast productie rekening gehouden wordt met een verbetering van de bodemkwaliteit, waterhuishouding, landschap en biodiversiteit.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Judith Heykers

  (25-05-2020)

  Als communicatieadviseur ben ik sinds november vorig jaar aan het werk bij gemeente Sint Anthonis. Een gemeente is ontzettend veelzijdig om voor te werken, zeker op het gebied van communicatie. Er gebeurt zoveel en juist bij een kleine gemeente word je al snel bij veel onderwerpen betrokken. Daardoor heb ik ook met veel collega’s te maken, wat mijn werk ontzettend leuk maakt. Ik probeer me altijd te verplaatsen in de inwoner, en een onderwerp zo te brengen dat iedereen ook meteen begrijpt waarover het gaat.

  Lees verder
 • Interessante weetjes

  (25-05-2020)

  Ook al gelezen?

  Regelmatig lopen wij als redactie aan tegen artikelen of websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hieronder een greep hieruit.

  Lees verder
 • Keukentafelgesprekken

  (06-04-2020)

  Tijdens het keukentafelgesprek gaat gemeente Sint Anthonis het gesprek met de agrarisch ondernemers aan. De afgelopen tijd hebben wij dit al met tientallen ondernemers gedaan en dit heeft veel goede reacties opgeleverd.

  Lees verder
 • Meetnetwerk voor het meten van fijnstof

  (06-04-2020)

  Enige tijd geleden is binnen de gemeente Sint Anthonis gestart met de voorbereidingen voor een meetnetwerk voor het meten van fijnstof. Met sensortechnologie worden metingen uitgevoerd die informatie geven over de luchtkwaliteit in de leefomgeving.

  Lees verder
 • ZLTO, afdeling Sint Anthonis bedankt !

  (06-04-2020)

  De afdeling Sint Anthonis gaat op in ZLTO, afdeling Land van Cuijk.

  De ZLTO behartigt de belangen van boeren en tuinders in de regio. Tot voor kort was de afdeling Sint Anthonis als aparte afdeling actief, met als werkgebied de gehele gemeente Sint Anthonis, met de kerkdorpen Sint Anthonis, Oploo, Stevensbeek, Westerbeek, Wanroij, Landhorst en Ledeacker, alsmede buurtschap Rijkevoort-De Walsert.

  Lees verder
 • Column burgemeester

  (02-04-2020)

  Coronacrisis

  In een maand tijd is door de coronacrisis de hele wereld op zijn kop komen te staan. Ook in de gemeente Sint Anthonis zijn de  gevolgen voor particulieren en ondernemers aanzienlijk. 

  Lees verder
 • Van kop tot staart eigenwijs

  (05-02-2020)

  “Boer zijn is een mooi vak, en daar zijn we trots op. Dit perspectief willen we ook doorgeven aan de jeugd.” Aan het woord is Wilbert Egelmeers uit Wanroij, een van de vijf initiatiefnemers van Eigezwijns. Zij maken de Eigezwijnse worst, die niet voor 100% uit varkensvlees bestaat, maar waaraan oesterzwam of kidneybonen worden toegevoegd.

  Lees verder
 • Wat gebeurt er al veel!

  (04-02-2020)

  Net aan het einde van vorig jaar werd ik waarnemend burgemeester in deze mooie gemeente Sint Anthonis. Ik heb veel ervaring in verschillende gemeenten in Brabant. Wat me hier in Sint Anthonis direct is opgevallen is de uitgestrektheid van het buitengebied.

  Lees verder
 • Voorbereidingen ‘Iets met boeren’ gestart

  (03-02-2020)

  Een voorstelling over boeren, burgers en buitengebied!

  Op zondag 26 januari zijn de eerste repetities gestart van de exclusief gemaakte voorstelling ‘Iets met boeren’. Aan deze voorstelling werken amateur toneelspelers uit de gemeente Sint Anthonis samen met professionele toneelspelers van Bureau Pees. Doel van de voorstelling is meer begrip te realiseren tussen boeren en niet-boeren.

  Lees verder
 • Tips | Samen tegen voedselverspilling

  (03-02-2020)

  Over voedselverspilling
  Teveel eten (jaarlijks 34 kilo per persoon) wordt weggegooid terwijl het nog prima gebruikt kan worden. Wij delen graag enkele tips over het tegengaan van voedselverspilling. 

  Lees verder
 • Wijzigingsvoorstel termijnen aanpassing verouderde stallen

  (03-02-2020)

  Gedeputeerde Staten hebben een voorstel voor het wijzigen van de Interim Omgevingsverordening ter inzage gelegd voor inspraak. Het betreft het verschuiven van de data die betrekking hebben op het aanpassen van verouderde stalsystemen.

  De bevoegdheid voor de uiteindelijke vaststelling van de verordening ligt bij Provinciale Staten. De terinzagelegging zorgt ervoor dat zij tijdig een goed besluit kunnen nemen. Dit besluit wordt naar verwachting medio februari 2020 genomen.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Mario van den Elsen

  (03-02-2020)

  Hoe lang werk je bij de gemeente Sint Anthonis?

  Ik ben Mario van den Elsen. Ik werk sinds november 2018 bij de gemeente Sint Anthonis als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. Hiervoor heb ik de afgelopen 20 jaar onder meer bij de gemeenten Asten en Bernheze vergelijkbare functies gehad.

  Lees verder
 • Bijeenkomst meetnetwerk

  (16-12-2019)

  Samen met Connecting Agri&Food, de stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk wil de gemeente een meetnetwerk oprichten om ervaring op te doen met het meten van de luchtkwaliteit. Het project wordt ondersteund door de GGD, RIVM, provincie Noord-Brabant en Agro Proeftuin de Peel. Om inwoners te informeren en enthousiasmeren vond op woensdag 20 november een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis plaats over het op te zetten meetnetwerk.

  Lees verder
 • Transitie Buitengebied | Een tussenstand

  (16-12-2019)

  Wouter Bollen | Wethouder gemeente Sint Anthonis:

  Het afgelopen jaar hebben we enorm veel aangepakt in ons programma Transitie Buitengebied. We zijn gestart met intensieve gesprekken met alle bedrijven in het buitengebied, om in kaart te brengen wat ondernemers zelf willen en kunnen doen in de transitie van het hele gebied.

  Lees verder
 • Investeren in groen

  (12-12-2019)

  Sint Anthonis investeert (met cofinanciering) in de aanleg én het beheer van 3,5 stuks ecologische verbindingszones*. Dit vindt plaats in de periode van 2019 t/m 2024, zoals benoemd in het groenstructuurplan. Ook wordt in die periode ruim 11 hectare nieuwe natuur en bijna 4 hectare nieuw bos aangelegd; samen een oppervlakte van ruim 45 voetbalvelden.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Bart Huckriede

  (12-12-2019)

  Hoe lang werk je bij de gemeente Sint Anthonis?
  "Een collega van de buitendienst feliciteerde mij laatst en ik vroeg waarmee dan wel? "12,5 jaar in dienst Bart"! Ik was verbaasd, zo snel kan het blijkbaar gaan! Het leek mij een leuke tijdelijke job toen ik hier kwam. Dat is even iets anders gelopen en komt vooral door de vele uitdagingen. We zeggen hier regelmatig tegen elkaar: ‘het is nooit saai in Sint Anthonis’."

  Lees verder
 • Sociaal dorpsteam

  (12-12-2019)

  Mensen met vragen en problemen op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg kunnen terecht bij het dorpsteam van de gemeente Sint Anthonis. Tijdens onze keukentafelgesprekken raken we in gesprek met onze inwoners en merken we dat er veel speelt. En met alle ontwikkelingen die er gaande zijn en nog gaan komen, merken we ook dat er behoefte is aan ondersteuning op sociaal vlak.

  Lees verder
 • Voedselverspilling tijdens de kerst

  (12-12-2019)

  Wat staat er op het Kerstmenu? Met deze vraag stoeien we vaak al ruim voor de feestdagen. We willen met de kerst iets speciaals op het menu, luxere producten, voor ieder iets lekkers en natuurlijk voldoende, want niemand mag iets te kort komen. We nodigen familie en vrienden uit en hebben liever wat extra’s in huis dan te weinig, "voor het geval dat". Kerst staat voor de meeste van ons voor een belangrijk deel in het teken van eten en gezelligheid. Maar vaak hebben we veel te veel eten en gooien we na het diner wat over is weg.

  Lees verder
 • Even voorstellen: Mechie Beurskens-Voermans

  (04-11-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Mijn passie voor de landbouw en het buitengebied heb ik als gen van mijn ouders meegekregen. Zelf woon ik in het buitengebied van een prachtig dorpje in Oost-Brabant. Naast paardrijden vind ik het leuk om me, in mijn vrije tijd, in te zetten voor het dorpsgebeuren.”

  Hoe ben jij bij de gemeente terecht gekomen?
  “Na een agrarische opleiding Varkenshouderij aan HAS Hogeschool in Den Bosch ben ik werkzaam geweest bij het regionaal onderzoekcentrum in Sterksel.

  Lees verder
 • Stikstof & PAS

  (04-11-2019)

  Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet. Maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet (advies commissie Remkes - rapport “Niet alles kan”). De landelijke overheid en de provincies zijn hiervoor aan zet.

  In Nederland combineren we veel in een kleine ruimte. We wonen, leren, reizen, recreëren en ondernemen in een klein, welvarend land. Daardoor kampen we met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt.

  Lees verder
 • Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij

  (04-11-2019)

  Het kabinet heeft in het regeerakkoord €200 miljoen gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Met dit programma werkt de Rijksoverheid aan een gezonde toekomstgerichte varkenshouderij die maatschappelijk meer gewaardeerd wordt.

  Lees verder
 • Meten is weten: meten met sensortechnologie

  (04-11-2019)

  Als overheid zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen. Om te kunnen beoordelen of een aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen, worden zeer ingewikkelde rekentools gebruikt. Dit geldt in onze gemeente voornamelijk voor veehouderijbedrijven. Denk dan aan de beoordeling van de emissies van fijnstof, geur, ammoniak en geluid.

  Lees verder
 • Regio Noordoost-Brabant: AgroProeftuin de Peel

  (04-11-2019)

  De regio Noordoost-Brabant maakt zich sterk voor kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen en waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. Ze ondersteunen projecten en stellen grond beschikbaar om te experimenteren.

  Lees verder
 • Terugblik ‘Op goeie grond’

  (04-11-2019)

  Donderdag 17 oktober vond de inspiratiebijeenkomst ‘Op goeie grond’ plaats. Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden, samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De basis voor deze bijeenkomst vormde het onderzoeksproject ‘bodem als basis’*.

  Lees verder
 • Column | Samen voor Sint Anthonis

  (02-10-2019)

  Binnen de gemeente Sint Anthonis zijn er veel ontwikkelingen gaande met betrekking tot ons buitengebied. Om u daarvan op de hoogte te houden, hebben we onder andere deze nieuwsbrief ontwikkeld. Hiermee willen we u maandelijks informeren over de nieuwste ontwikkelingen, projecten, bijeenkomsten en meer. Regelmatig zal ik ook vanuit mijn perspectief een column met u delen. Het is namelijk belangrijk dat de we de verbinding (blijven) zoeken met elkaar. Om onderwerpen te bespreken, kansen te zien en uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

  Lees verder
 • Bijeenkomst Pionieren in AgroProeftuin de Peel

  (01-10-2019)

  11 oktober 14.00-18.00 Eeterij d'n Oven Zeeland (NB)
  Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Of heeft u zelf een idee in het kader van kringlooplandbouw waarmee u snel aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt? Kom ook (naar) Pionieren in de AgroProeftuin!
   

  Lees verder
 • Wat kan er in ons buitengebied?

  (01-10-2019)

  In het buitengebied van Sint Anthonis is veel mogelijk. Ruimte geven aan ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren in ons buitengebied, dat is het doel. Werken, wonen en recreëren moeten elkaar verbinden, versterken met oog voor onze eigenheid en ons karakteristieke landschap. Via www.sintanthonis.nl/structuurvisiebuitengebied kunt u precies zien hoe en waar voor u de beste mogelijkheden liggen. Zo maken we samen een nog beter buitengebied! In de volgende editie van deze nieuwsbrief geven we u van een voorbeeld uit de praktijk.

 • Wandeling door de Beugense Peel

  (01-10-2019)

  Arnold Bouwmans is vogelaar en spot regelmatig de vogels in onze gemeente. Al sinds zijn elfde heeft hij het ‘vogel’ virus opgelopen. Hij neemt ons mee in zijn zicht tijdens een wandeling door de Beugense Peel.

  Lees verder
 • Aan de keukentafel

  (01-10-2019)

  Brabantse veehouders krijgen steeds meer eisen rondom de manier waarop zij hun vee houden. De maatschappij/het rijk vraagt aandacht voor de bodem en grondwater, emissies naar lucht, volksgezondheid, mestoverschot, kringloopgedachten, natuurgebieden etc. Deze zorgen zijn door de overheid vertaald in verplichtingen.

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst 'Op Goeie Grond'

  (30-09-2019)

  De gemeente Sint Anthonis nodigt u van harte uit voor de inspiratiebijeenkomst ‘OP GOEIE GROND’
  Bodems brengen niet alleen voedsel voort, maar zijn ook belangrijk voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding en burgers. Een goeie bodem is dus van groot belang. Onderzoeksproject ‘bodem als basis’, waarin uitvoerig onderzoek wordt gedaan naar bodemverbetering, vormt dan ook de basis voor deze inspiratiebijeenkomst.

  Lees verder
 • Wat gaan we doen met ons groen?

  (30-09-2019)

  Op 6 juni 2019 is het groenstructuurplan 2019 t/m 2024 gemeente Sint Anthonis vastgesteld. Het plan is door het platform groenstructuren en dus met behulp van een reeks aan belangengroepen ontworpen. Dit plan integreert 5 voorheen afzonderlijke plannen en geeft daarmee tevens een belangrijke focus op het buitengebied. 

  Lees verder
 • Even voorstellen: Angelique Hermens

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  “Ja natuurlijk!  Mijn naam is Angelique Hermens. Ik werk al zo’n 18 jaar bij de gemeente Sint Anthonis. Mijn bedoeling was eigenlijk maximaal 5 jaar ergens te werken en dan weer een andere uitdaging aan te gaan. Maar dat liep anders. In Sint Tunnis kreeg ik namelijk steeds die nieuwe uitdaging die ik nodig had. En dat maakt het werk afwisselend en leuk”.  

  Lees verder
 • Even voorstellen: Ben Driessen

  (30-09-2019)

  Kun je jezelf kort voorstellen?
  Sinds februari 2019 werk ik met veel plezier als bedrijfscontact functionaris bij de gemeente Sint Anthonis. Het leuke van deze functie is dat je met heel veel mensen contact hebt die hun droom willen realiseren en daarvoor plannen hebben. Mensen met dromen en plannen zijn vol energie en willen vooruit, dat spreekt mij enorm aan.

  Lees verder
 • Nu aanmelden voor Nieuwsbrief Buitengebied!

  (25-09-2019)  Altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in ons buitengebied?

  Meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte bent van het laatste nieuws, de nieuwste projecten, interessante bijeenkomsten en meer!
  Lees meer...
   

 • 20 juli: gemeente Sint Anthonis bij EenVandaag

  (19-09-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. En ieders situatie is anders. Voor een item om de uitdagende tijd voor agrariërs in beeld te brengen, heeft EenVandaag op 2 juli een bezoek gebracht aan de gemeente Sint Anthonis. Op zaterdag 20 juli is dit item uitgezonden op NPO1.
  Lees meer...

 • PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

  (16-07-2019)

  Vanwege de uitspraak van de Raad van State over het Prgramma Aanpak Stikstof (PAS) liggen veel vergunningsaanvragen en –procedures momenteel stil. De provincie erkent het effect hiervan op initiatiefnemers in alle sectoren in Nederland en Brabant en zet zich als PAS-partner landelijk dan ook sterk in om een oplossing te vinden voor deze impasse. De provincie informeert andere overheden in Brabant over de actuele ontwikkelingen.
  Meer informatie op Brabant.nl

  Lees verder
 • Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  (01-07-2019)

  Varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak die gaan stoppen en geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf augustus in aanmerking komen voor subsidie. it geldt voor varkenshouderijen in de concentratiegebieden Zuid en Oost (conform de afbakening van de Meststoffenwet) en die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1.000 meter rond de varkenshouderij.

  Openstelling regeling

  U kunt zich vanaf 15 augustus tot en met 30 september 2019 aanmelden voor deelname aan de regeling via de website van de RVO.

  Lees meer op de website van de provincie Brabant

 • 2-7 Bijeenkomst voor veehouders in 't Wapen van Wanroij

  (26-06-2019)

  De agrarische sector ondergaat veel veranderingen. Dat biedt kansen, maar creëert ook bedreigingen. Ieders situatie is anders: Wat is belangrijk als je door wil gaan met het houden van vee? Op welke manier kan dat dan? Wat is belangrijk als je juist niet wil doorgaan? En wat betekent dat voor jou en je gezin?

  Een tijd om keuzes te maken nadert. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle veehouders in de gemeente Sint Anthonis.

  Lees verder
 • Toekomstbestendige stallen voor melkvee-, kalver en varkenshouderij

  (19-06-2019)

  Bent u een boer met melkvee, kalveren of varkens en staat u nu of binnenkort op het punt om uw stal(len) aan te passen? Bekijk dan het complete overzicht aan goedgekeurde en toepasbare stalsystemen op de website van ZLTO.

  Lees verder
 • Gemeenteraad met bus door het buitengebied

  (20-05-2019)

  Transitie buitengebied; belangen in balans
  Om vanuit verschillende invalshoeken samen te beleven en ervaren welke ontwikkelingen er spelen, heeft de gemeente voor alle raadsleden en in samenwerking met de ZLTO, Milieuvereniging Land van Cuijk en Natuurlijk Sint Anthonis een bustoer door het buitengebied van de gemeente Sint Anthonis georganiseerd. Onderweg kwamen diverse sprekers aan het woord.
  Lees meer...

  Lees verder
 • #methodeSintAnthonis bij Omroep Brabant!

  (08-05-2019)

  SINT ANTHONIS | Sinds begin 2019 voert de gemeente Sint Anthonis keukentafelgesprekken met boeren in ons buitengebied. De gemeente wil met hen in gesprek zijn over ontwikkelingen, kansen en problematiek, en daar de komende jaren zo goed mogelijk op inspelen. De transitie van het buitengebied is een speerpunt in het coalitieprogramma. Met deze #MethodeSintAnthonis laat de gemeente zien hoe belangrijk het is om samen de toekomstmogelijkheden te onderzoeken voor een prettig leven, nu en in de toekomst. Lees meer...

 • De gemeente verkoopt 5 landbouwpercelen

  (12-04-2019)


  In de gemeente Sint Anthonis staat duurzaamheid, krachtige kernen en het buitengebied centraal. De gemeenteraad heeft hiervoor het "Uitvoeringsprogramma 2018-2022" vastgesteld. In dit programma zijn doelstellingen opgenomen in het kader van het onderdeel "Transitie Buitengebied". Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van het buitengebied of het aanleggen van nieuwe natuur door het inzetten van vrijkomende pachtgronden. Lees verder

 • Ambtenaren op bezoek bij zeugenbedrijf Geva Landhorst

  (13-02-2019)


  Donderdag 7 februari bezocht een tiental ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis het zeugenbedrijf van de familie de Bruyn-Geene te Landhorst. Vooral ambtenaren die niet zo vaak te maken hebben met de varkenshouderij hadden zich aangemeld voor dit leerzame bezoek. We werden zeer gastvrij ontvangen door Ineke, haar man Albert, vader Chris  en zijn vrouw Maria.

  Lees verder
 • De gemeente gaat het (keukentafel)gesprek aan met de veehouders

  (22-12-2018)


  Door veranderingen in het gedrag van de consument, de veranderingen in de landbouw en de veranderende wet- en regelgeving staan veel veehouders voor belangrijk keuzes.

  Gaan ze door met hun bedrijf en worden de stallen aangepast aan de eisen, wordt het voedsel op dezelfde of juist op een andere manier geproduceerd (nichemarkt) of besluiten ze om te stoppen.

  Lees verder
 • Symposium 'Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied'

  (14-12-2018)


  Een duurzaam landelijk gebied vraagt om samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak. Door integraal de (nieuwe) kansen en samenhang van bos-, natuur- én landbouwpercelen te bestuderen, komen vaak nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden naar voren. Op 31 januari gaat de Bosgroep hier dieper op in tijdens het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’.

  Lees verder
 • Wettegej’t al? Inspiratiebijeenkomst voor agrariërs op 29 november

  (03-12-2018)


  De methode Sint Anthonis: samen werken aan een gezonde toekomst
  Agrarische bedrijven staan door diverse ontwikkelingen voor ingrijpende keuzes: doorgaan en innoveren? Doorgaan met nevenactiviteit of binnen een nichemarkt? Omschakelen? Stoppen? De gemeente Sint Anthonis wil agrariërs helpen bij het maken van de voor hen juiste beslissing met de inspiratiebijeenkomst nieuwe verdienmodellen voor agrarisch ondernemers: Wettegej’t al?

  Lees verder
 • Stap voor stap naar een schone veehouderij in Sint Anthonis

  (03-12-2018)


  De gemeente Sint Anthonis heeft  de ambitie om iedereen een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving te bieden.  We werken toe naar een buitengebied met veel aandacht voor natuur, recreatie, circulaire landbouw, energieneutraliteit en zo meer. De agrarische bedrijven zijn modern en vormen geen overlast voor de omgeving. Dit gaat wel stap voor stap.

  Lees verder
 • Gemeente Sint Anthonis opent deuren voor boeren

  (03-12-2018)

  Inspiratie en concrete ondersteuning aangeboden tijdens bijeenkomst Wettegej’t al?
  Ook in de toekomst met plezier een rendabel boerenbedrijf runnen. Hoe doe je dat? En wat voor hulp is er beschikbaar om de transformatie van het bedrijf te realiseren? Deze twee vragen stonden centraal tijdens de goedbezochte inspiratiebijeenkomst Wettegej’t al?

  Lees verder