Sociaal dorpsteam

Home > Inwoners > Transitie Buitengebied > Sociaal dorpsteam

Sociaal dorpsteam

Mensen met vragen en problemen op het gebied van wonen, werken, welzijn en zorg kunnen terecht bij het dorpsteam van de gemeente Sint Anthonis. Tijdens onze keukentafelgesprekken raken we in gesprek met onze inwoners en merken we dat er veel speelt. En met alle ontwikkelingen die er gaande zijn en nog gaan komen, merken we ook dat er behoefte is aan ondersteuning op sociaal vlak.

Het dorpsteam heeft de juiste tools om te kunnen helpen. Ze staan midden in de maatschappij en de lijnen zijn kort. Ze werken in de dorpen, kennen de omgeving en gaan met inwoners in gesprek. Daardoor ontstaat er een goed beeld van de mogelijkheden en de voorzieningen die er zijn. En zo worden zorg en welzijn met elkaar verbonden.

Sociaal dorpsteam

In het dorpsteam werken verschillende professionele dienstverleners samen. Het team bestaat uit Kees Hoogenboom (jongerenwerk/opbouwwerk), Caroline Hoogeveen (coördinator wonen-welzijn-zorg), Priska Hoek (cliëntondersteuning), Veronie van der Cruijsen (sociaal wijkverpleegkundige) en Fien van Grinsven (maatschappelijk werk). Deze combinatie maakt het dus mogelijk om met voldoende deskundigheid de onderlinge hulp in het dorp te bevorderen en ondersteunings- en zorgvragen op te pakken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van iedere inwoner maar ook die van de gemeenschap. Mocht er aanvullende expertise nodig zijn, dan wordt deze ingevlogen of gaan ze er samen met de betrokkenen naar op zoek.

Ondersteuning en zorg

Het team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners met een hulpvraag, van jong tot oud. Denk bijvoorbeeld aan: mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, bezorgdheid over buren, familie of bekenden, ondersteunende begeleiding en dagbesteding, beschermd wonen, etc. Mensen willen zolang mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven en blijven meedoen aan de samenleving. Wanneer dit niet meer lukt op eigen kracht, dan is ondersteuning van anderen prettig en ook nodig. Ook bij sociale problemen als eenzaamheid en stille armoede ziet het dorpsteam een taak voor zichzelf weggelegd.

Daarnaast zijn ze er ook voor ondersteuning bij (het opzetten van) vrijwilligersinitiatieven en ideeën om de buurt te verbeteren of om talent in te zetten voor de gemeenschap.

Als er vragen komen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning dan zorgt het dorpsteam dat deze terechtkomen bij het basisteam Jeugd en Gezin.

Meer informatie

De ondersteuning door het dorpsteam Sint Anthonis is kosteloos. Het team is op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar (0485) 70 05 21. Mailen kan ook naar dorpsteam@sintanthonis.nl.