Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis

Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis

Uitvoeringsprogramma Sint Anthonis

De coalitiepartijen SAN en VVD hebben met het coalitieprogramma: Krachtige kernen in een schoner buitengebied een stevige ambitie neergezet. We willen echt wat bereiken met elkaar. Een verschil maken. En omdat we koersen op een herindeling per 1 januari 2022, zal het leeuwendeel van deze doelstellingen binnen twee a drie jaar moeten gebeuren. De jaren dat we de meeste beleids- en handelingsvrijheid hebben. Daarna komen we in het formele herindelingsproces terecht en moeten we de daarbij behorende procedures doorlopen.
Klik op één van de schildjes voor meer informatie over betreffend onderwerp.