Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2016

Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2016

Op 15 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Beleidsplan Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016 – 2019’ vastgesteld. In het beleidsplan zijn, aan de hand van de uitkomsten van een probleemanalyse, prioriteiten en doelen met speerpunten vastgesteld. 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving