Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2017

Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2017

Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2017

Op 29 november 2016 heeft het college van burgemeester wethouders (hierna: college) het ‘Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017’ vastgesteld.

De prioriteiten zoals in 2016 door het college zijn vastgesteld, gelden ook voor 2017. Dit houdt in dat het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving  en het bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied, meer in het bijzonder het tegengaan van illegale bedrijvigheid wederom prioriteit hebben. In 2017 resulteert deze prioritering in de volgende integrale toezichts- en handhavingsacties:

  • Project campings;
  • Project stalsystemen;
  • Toezicht constructieve veiligheid, brandveiligheid en asbestsaneringen;
  • Tegengaan illegale bedrijvigheid;
  • Treffen preventieve maatregelen.

Het uitvoeringsprogramma treft u hierbij aan:

Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017