Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2018

Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2018

Uitvoeringsprogramma Toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2018

Op 30 januari 2018 heeft het college van burgemeester wethouders (hierna: college) het ‘Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018’ vastgesteld.

De prioriteiten zoals in 2017 zijn vastgesteld, gelden ook voor 2018. Dit houdt in dat het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving en het bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied, meer in het bijzonder het tegengaan van illegale bedrijvigheid wederom prioriteit hebben. Daarnaast wordt een aantal acties opgepakt in 2018 in aanvulling op de acties die voorvloeien uit de speerpunten van het beleidsplan.

In 2018 resulteert dit in de volgende integrale toezichts- en handhavingsacties:

  • Project campings;
  • Project Intensivering toezicht veehouderijen;
  • Project landschapsversterkende maatregelen;
  • Project evenementen;
  • Project Drank- en Horecawet;
  • Toezicht constructieve veiligheid, brandveiligheid en asbestsaneringen;
  • Tegengaan illegale bedrijvigheid;
  • Treffen preventieve maatregelen.

Download uitvoeringsprogramma 2018 (PDF)