Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019

Home > Inwoners > Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019

Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019

Onder aan deze pagina treft u het door het college vastgestelde “Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2019” aan. De prioriteiten zoals in 2018 zijn vastgesteld, gelden ook voor 2019. Dit houdt in dat het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving (doelen 1 en 2 uit het beleidsplan) en het bevorderen van de leefbaarheid van dorpen en buitengebied, meer in het bijzonder het tegengaan van illegale bedrijvigheid (doel 3 onder a) wederom prioriteit hebben. Daarnaast wordt een aantal acties opgepakt in 2019 in aanvulling op de acties die voortvloeien uit de speerpunten van het beleidsplan.

In 2019 resulteert dit in de volgende integrale toezichts- en handhavingsacties:

  • Project campings;
  • Project Intensivering toezicht veehouderijen;
  • Project landschapsversterkende maatregelen;
  • Project evenementen;
  • Project Drank- en Horecawet;
  • Toezicht constructieve veiligheid, brandveiligheid en asbestsaneringen;
  • Tegengaan illegale bedrijvigheid;
  • Inzet van extra BOA capaciteit ten behoeve van toezicht op horeca en evenementen

Download het Uitvoeringsprogramma 2019 als PDF