Verkiezingen 2019

Home > Inwoners > Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

In 2019 stemt u voor drie verschillende politieke organen. Op 20 maart zijn de gecombineerde verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap. Op 23 mei stemt u voor het Europees Parlement.

De gemeente faciliteert deze verkiezingen door plaatsing van aanplakborden, inrichten en bemensen van stembureaus en natuurlijk het tellen van de stemmen.

Voor meer informatie over kiezen voor Provincie, Waterschap en Europees Parlement klikt u op onderstaande links: