Vraagbaak Jeugd, Zorg en Werk

Home > Inwoners > Vraagbaak Jeugd, Zorg en Werk

Vraagbaak Jeugd, Zorg en Werk

Nu verschillende taken, die te maken hebben met Jeugd, zorg en werk, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen verandert er nogal wat. Via de gemeentelijke en landelijke websites, informatie op de gemeentepagina in Omstreeks en via de informatiemarkt is er alles aan gedaan om u goed te informeren. Maar natuurlijk blijven er vragen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u bij ons terecht op de volgende manieren:

Zorg en Jeugd

Op www.cjglandvancuijk.nl staat veel informatie over het nieuwe jeugdstelsel. Telefoon: 0485 - 39 66 66.
Op www.svb.nl/pgb leest u meer over de nieuwe werkwijze voor de betaling van uw PGB. Als u hier vragen over heeft, kunt u bellen met het Servicecentrum PGB van de SVB, telefoon 030 -264 8200 of een email sturen naar pgb@svb.nl
Voor vragen over uw PGB kunt u contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin, telefoonnummer 0900 - 9006030
Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Werk

Voor vragen over de WMO en over Werk belt u het algemene nummer van de gemeente Sint Anthonis 0485 388888