Startpagina ondernemers

Sint Anthonis is een ondernemende gemeente. Er staan in het totaal een kleine 1000 ondernemingen geregistreerd. Agrarische bedrijvigheid en MKB voeren de boventoon. De recreatieve sector wordt steeds belangrijker.

Ondernemersloket:

-Telefoon: 06-30159510 of 0485-388864
-E-mail:     bcf@sintanthonis.nl (óók als u als ondernemer een klacht heeft)
-Facebookgroep: Ondernemers & gemeente Sint Anthonis 

Het eerste aanspreekpunt voor ondernemers is bedrijfscontactfunctionaris Ben Driessen.

"Als ondernemer heb je soms vragen die complex lijken en waarvan je niet precies weet bij wie je daarmee terecht kunt. Dan is het verstandig om die vragen voor te leggen aan onze bedrijfscontactfunctionaris. Hij weet bij wie u terecht kunt en wijst u de weg wanneer dat nodig is"

Waar heeft de gemeente nog bouwgrond te koop om mijn bedrijf te vestigen?

Bekijk de beschikbare kavels

Transitie van het buitengebied.

De komende jaren zal er in het buitengebied veel veranderen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een uitvoeringsprogramma vastgesteld.

Nieuws transitie buitengebied