Gemeentelijk mobiliteitsplan

Home > Ondernemers > Gemeentelijk mobiliteitsplan

Gemeentelijk mobiliteitsplan

In Sint Anthonis werken we gezamenlijk aan de mobiliteit. Het is niet een plan dat opgelegd wordt door de gemeentelijke organisatie. Het wordt een plan voor alle bewoners, samen met alle bewoners en in de komende jaren uitgewerkt in onderlinge samenwerking met alle dorpen.
Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zet ons aan het denken over onze mobiliteit. De voorwaarden voor een toekomstbestendige mobiliteit zijn gelegd in het nieuwe coalitieakkoord. Hiermee gaan we samen op pad.
Er liggen tal van uitdagingen en keuzes op het mobiliteitsgebied, die gevraagd en ongevraagd op ons pad komen. De gemeenteraad heeft deze vastgesteld, zodat er een goede basis is voor de uitwerking van de verschillende onderdelen uit het Activiteitenoverzicht 2019-2013 in de komende jaren.
“We gaan samen deze uitdaging met veel enthousiasme aan. Samen kunnen we de mobiliteitsaanpak tot stand laten komen”.

Mobiliteitsplan