Informatie voor ZZP-ers

Informatie voor ZZP-ers

WELKE REGELINGEN ZIJN ER VOOR ZZP'ERS?

Informatie en aanvraagformulier ondernemers (Tozo)  via gemeente Boxmeer

1. Coronaloket

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket geopend. Hier kun je terecht met al je vragen over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf. Bijvoorbeeld over financiering of regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17 uur op 0800-2117. 

2. Het Besluit Bijstand zelfstandigen (Bbz)

Het Bbz is een regeling bij de gemeente voor zzp'ers met een levensvatbare zaak die tijdelijk in economisch zwaar weer terecht zijn gekomen. Meer weten over het Bbz in jouw gemeente? Neem contact met de gemeente. Als de situatie er nijpend is, zijn er mogelijkheden om over te gaan tot een voorschotverstrekking.

3. De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als je een lening wilt afsluiten bij de bank, maar niet genoeg onderpand hebt om zekerheid te bieden, kun je gebruik maken van de BMKB. De overheid staat dan voor een deel garant voor jou met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat in een Kamerbrief weten dat hij ernaar streeft om per eind maart de BMKB te verruimen.  

3. Vraag een krediet aan

Heb je tijdelijk wat extra kapitaal nodig om een periode te overbruggen, dan kun je ervoor kiezen een flexibel krediet aan te vragen. Qredits kan je hierbij helpen. 

4. MKB Doorgaan

MKB Doorgaan is een landelijk werkende, onafhankelijke, not-for-profit stichting die vroegsignalering van (financiële) problemen organiseert en hulp biedt aan mkb-ondernemers en zzp’ers met een in de kern levensvatbaar bedrijf, maar die hulp nodig hebben om hun bedrijf gezond te houden.

5. Zzp’er en in zwaar weer door corona? Vraag uitstel van betaling aan bij de belastingdienst

Ook de belastingdienst kan je uitstel van betaling verlenen wanneer je door de gevolgen van het coronavirus in de problemen bent gekomen. Er worden geen boetes opgelegd wanneer je in de komende maanden laat betaalt.

6. Nieuwsbrief voor ZZP-ers in tijden van corona