Openingstijden winkels

Home > Ondernemers > Openingstijden winkels

Openingstijden winkels

 • Wat is het?

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent zeer beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  • Winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 tot 22.00 uur.
  • Voor bijzondere dagen, zoals bijvoorbeeld 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden.
  • De gemeenteraad kan ten hoogste twaalf zondagen per jaar aanwijzen waarop winkels geopend mogen zijn.
  • Om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig.
 • Wat moet ik doen?

  Een ontheffing van de Winkeltijdenwet dient u schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Verklaring over

  • De reden van de openstelling.
  • De dagen en de tijdstippen waarop u ontheffing wenst.
 • Wetgeving