Seksbedrijf starten

Home > Ondernemers > Seksbedrijf starten

Seksbedrijf starten

 • Wat is het?

  Seksinrichtingen zijn niet (meer) verboden bij de wet.
  Als u een seksinrichting exploiteert, dient u te voldoen aan de bepalingen zoals die door de gemeente zijn vastgelegd. Tevens dient u de oprichting, overname door een ander, of staking van de exploitatie bij de gemeente te melden.

 • Hoe werkt het?

  De inrichting moet aan verschillende voorschriften voldoen. Dit betreft onder meer

  • De voorwaarden uit het bestemmingsplan.
  • Een gebruiksvergunning (in het kader van de brandveiligheid).
  • Eventueel een schenkvergunning (drank- en horecawet).
  • Een vergunning in het kader van de APV (met oog op openbare orde en gedragseisen).
  • Eventueel een bouwvergunning.
 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de contactambtenaar over de mogelijke vestiging van een seksinrichting.

 • Wat heb ik nodig?

  Verklaring waarin genoemd

  • De aard en omvang van de inrichting.
  • De plaats van de inrichting.
  • De naam van de beheerder of de bedrijfsleider.
  • De naam van de eigenaar.
 • Wetgeving