Gemeentelijke attributen

Home > Ontdek Sint Anthonis > Historie > Gemeentelijke attributen

Gemeentelijke attributen

Gemeentewapen Sint Anthonis

Gemeentewapen
De Raad van de gemeente Sint Anthonis heeft een gemeentewapen laten ontwerpen en vastgesteld met daarin de afbeelding van de Heilige Antonius Abt in de kleuren goud en groen. De beschrijving die de ontwerper, heraldicus en kunstenaar, wijlen de heer Hendrik de Laat te ‘s- Hertogenbosch, aan het wapen heeft meegegeven, luidt:
In goud Sint Antonius Abt in pij met kap en scapulier, houdende in de rechterhand een evangelieboek en in de linkerhand een tauvormige kruk. Achter hem een huisvarken naar links gewend. Dit alles op een veld van sinopel. 

Gemeentevlag
De gemeentevlag is van dezelfde ontwerper als van het gemeentewapen, wijlen de heer Hendrik de Laat te ‘s- Hertogenbosch, en bevat het tauteken (het symbool van Sint Antonius Abt) in goud op een groen veld, identiek aan de kleuren van het gemeentewapen.
Verenigingen en instanties kunnen de gemeentevlag lenen voor activiteiten.
Vlaggenprotocol
Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ en ‘beperkt vlaggen’.
Bij ‘uitgebreid vlaggen’ wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag.
Bij ‘beperkt vlaggen’ behoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de departementen, de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. 
Hieronder volgt een opgave van de datums waarop van de rijksgebouwen of particulieren gevlagd mag worden. Indien een datum op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dient op de tussen haakjes vermelde datum te worden gevlagd.

31 januari (1 februari): Verjaardag van de Koningin
27 april ( 28 april): Verjaardag van de Prins van Oranje
30 april (29 april): Koninginnedag
4 mei (5 mei): Dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zons-ondergang (ca. 21.10 uur zomertijd)
5 mei (5 mei): Nationale bevrijdingsdag
17 mei (18 mei): Verjaardag van Prinses Máxima
15 augustus (16 augustus) : Formeel einde van de Tweede Wereldoorlog
Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van de Koninklijke familie wordt de vlag met oranje wimpel gehesen. De vlag wordt zonder oranje wimpel gehesen bij alle andere gelegenheden. 

Gemeentelogo
Naast het gemeentewapen gebruikt de gemeente Sint Anthonis een logo. In dit logo is een slogan verwerkt met de tekst: ’10.000 bunder landelijk schoon’. Deze slogan verwijst naar de grootte van de gemeente en het voornamelijk landelijk karakter ervan, de rijkdom aan natuurschoon en de recreatieve mogelijkheden.
'Schoon' betekent hier niet alleen mooi, maar geeft ook uiting aan de zorg om deze gemeente mooi en schoon te houden. In de 'skyline' van het logo zijn de contouren verwerkt van achtereenvolgens de watermolen 'D’n Olliemeulen' van Oploo, één van onze twee standerdmolens en de kerk van Wanroij.

Het gemeentelijk logo wordt naast het gemeentewapen onder andere gebruikt op de welkomstborden die u in de bermen ziet bij het passeren van de gemeentegrenzen en op de borden met de naam van de bebouwde kommen. Ook in de wekelijkse gemeentelijke informatierubriek treft u dit logo aan. Anders dan ten aanzien van het gemeentewapen is het gemeentebestuur van mening dat ook verenigingen en instanties vrij zijn dit logo te gebruiken. Voorafgaand overleg met de gemeente is wel gewenst. 

Ambtsketen
De keten met de ambtspenning, welke de burgemeesters in Nederland dragen als teken van waardigheid, behoort tot de insignia of gezagssymbolen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de Romeinse tijd. Op 16 november 1852 werden bij Koninklijk Besluit de onderscheidingstekenen van de burgemeesters in Nederland vastgesteld. De gelegenheden waarbij het dragen van een ambtsketen worden genoemd, zijn onder andere tijdens het voorzitten van de raadsvergadering, in geval van brand en andere calamiteiten en tijdens het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding aan een persoon uit de gemeente. Hoofdzaak hierbij is dat het dragen van de keten duidelijkheid en herkenbaarheid geeft aan het burgemeestersambt.
Een ambtsketen heeft aan de onderzijde een penning waarop aan de ene zijde het Wapen van het Rijk staat afgebeeld en aan de andere zijde het wapen van de gemeente. Bij Koninklijke Onderscheidingen, waarbij de burgemeester optreedt namens Hare Majesteit de Koningin, wordt de keten gedragen met de Rijkspenning aan de voorzijde zichtbaar. Bij gemeentelijke gelegenheden draagt de burgemeester de keten met het gemeentewapen aan de voorzijde.
De ambtsketen van de gemeente Sint Anthonis bevat 5 geëmailleerde schildjes waarop in kleur afgebeeld zijn de wapens van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij, het nieuwe wapen van Sint Anthonis, de watermolen te Oploo en de standerdmolen te Wanroij. Aan de onderzijde bevindt zich een schild met daarop in goud en groen emaille het nieuwe gemeentewapen met Sint Antonius Abt. Tegenover het gemeentewapen zijn twee kleine geëmailleerde schildjes aangebracht, met op het één afbeelding van de watermolen te Oploo en op het andere de Stermolen te Wanroij. Tussen beide schildjes is een zilveren schakel met daarop de gemeentenaam aangegeven. De keten is uitgevoerd in zilveren schildjes met het tauteken, het symbool van Sint Antonius Abt.
De keten is een ontwerp van wijlen de heer Hendrik de Laat en is uitgevoerd door edelsmid Noud Peters te Sint Anthonis. De ambtsketens van de voormalige gemeenten Oploo c.a. en Wanroij worden permanent tentoongesteld in een vitrine in de hal van het gemeentehuis. 

Voorzittershamer
Tegelijk met het ontwerp voor de ambtsketen ontwierp wijlen Hendrik de Laat een model voor de voorzittershamer. Deze hamer gebruikt de burgemeester tijdens raadsvergaderingen. Hij bekrachtigt hiermee elk door de gemeenteraad genomen besluit. De hamer is gemaakt van ebbenhout met een groene steen van glas. Aan de bovenzijde heeft edelsmid Noud Peters een zilveren schild bevestigd met daarop de gemeentenaam. Het uiteinde en het voetstuk van de hamer zijn (deels) in zilver uitgevoerd. In het uiteinde van de hamer zijn de zeven dorpennamen van de gemeente Sint Anthonis gegraveerd. Op het voetstuk van ebbenhout staat in zilver afgebeeld Sint Antonius Abt met het varken.