Landhorst

Landhorst

landhorst

Aantal inwoners: 700 (1-1-2019)

Landhorst dateert uit 1945 en is daarmee het jongste dorp in het gehele Land van Cuijk. Tot diep in de 18e eeuw werden in de Peel nog klopjachten gehouden om wolven te verjagen of te vangen. In de uitgestrekte Peel lagen talloze vennen en verraderlijke kuilen, ontstaan door turfgraverijen. Tussen deze slenken lagen her en der lichte verhogingen, die horsten werden genoemd, vandaar de naam Landhorst.

De Peelontginning in dit gebied kwam vrij laat op gang. In 1919 stonden er slechts 2 kleine boerderijen en pas na de Tweede Wereldoorlog werd een dorpskom ontworpen, die de al jaren bestaande benaming ‘Landhorst’ kreeg.

Landhorst vierde in 1995 haar 50-jarig bestaansfeest en bij gelegenheid daarvan werd het beeld "De Peelwerker", gemaakt door de kunstenares Riekie Wijsbek uit Lieshout, onthuld. In samenwerking met de gehele gemeenschap is in dat jaar een dierenweide aangelegd en de verzorging daarvan berust bij de plaatselijke bevolking.

In dik vijftig jaar groiede Landhorst  naar 263 adressen, dus een gemeenschap die nog jong is, maar waar veel ‘leven’ in zit en waar gemeenschapszin hoog in het vaandel staat.