Ledeacker

Ledeacker

Aantal inwoners: 716 (1-1--2019)

Ledeacker was een van de kleinste dorpen in het Land van Cuijk. Het had vanaf de 15e eeuw een eigen laatbank, later omgezet in een schepenbank. Bestuurlijk stond Ledeacker in die tijd hoger dan vele omliggende dorpen. Ledeacker had in de Franse Tijd een eigen municipaliteit of raad met aan het hoofd de maire of burgemeester.

Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 vormde de marie van St. Anthoine de belangrijkste bestuurseenheid. Vanaf het jaar 1923 spreken de akten van de burgerlijke stand uitsluitend nog van Oploo, St. Anthonis en Ledeacker.

In Ledeacker is het goed wonen en toeven. Het dorp, dat bijna tegen Sint Anthonis aangebouwd is, heeft een geheel eigen karakter met een vriendelijke uitstraling naar iedereen, inwoner, toerist of toevallige passant.

In 1998 werden bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de parochie van de H. Catharina twee kunstwerken onthuld van de hand van Juul Baltussen uit Westerbeek. U vindt deze voor het kerkgebouw in Ledeacker.