Stevensbeek

Stevensbeek

stevensbeek

Aantal inwoners: 706 (1-1-2019)

Stevensbeek is in de dertiger jaren vernoemd naar de Sambeekse burgemeester Stevens. Rond 1935 werd de 25 jaar oude ontginningsboerderij Lactaria verkocht en verkaveld. In die tijd ontstond de kom van het dorp, gestimuleerd door de komst van paters en zusters. Stevensbeek is ook een dorp waar vele instituten gevestigd zijn, zoals een penitentiaire inrichting en een school voor speciaal onderwijs van bovenregionaal belang. Van maandag tot en met vrijdag trekken grote stromen fietsers uit de wijde omgeving naar Metameer, een school voor vmbo (met lwoo), havo, vwo en tweetalig havo en vwo.  In 1994 vierde Stevensbeek met vele oud-pioniers een grandioos feest bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Waarschijnlijk als gevolg van de bijzondere samenstelling van inwoners is Stevensbeek een dorp als geen ander. De gemeenschap bestaat uit vriendelijke mensen die een ‘hart’ hebben voor de medemens.

In 2002 zijn de laatste kloosterlingen naar elders vertrokken. Het klooster (vele jaren in gebruik geweest als asielzoekerscentrum) is afgebroken en op deze locatie is de  uitbreiding van de scholengemeenschap Stevensbeek gerealiseerd. Niet alles is verdwenen! De kapel van het klooster met prachtig glas in lood van de kunstenaar is onderdeel geworden van het schoolgebouw en in gebruik als leslokaal. De sportzaal in dit scholencomplex wordt gebruijkt door leerlingen van Metameer, door de basisschool van Stevensbeek, door de De Korenaer (een VSO ZMOKschool) en de inwoners van Stevensbeek (in de avonduren). Het kunstwerk van Marianne van Schaijk (fontein) op het grasveld in het centrum van Stevensbeek, is onthuld bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de dorpsvereniging Ruimte voor Morgen in 2004. De R.K. parochiekerk is in 2014 gesloten. Onderdelen van het kerkgebouw zoals de klokkentoren en de banken zijn op de R.K. begraafplaats en op het grasveld in het centrum van Stevensbeek bewaard gebleven.