Startpagina Raad & College

Het gemeentebestuur wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. De beleidsvoorbereiding, de advisering en uitvoering zijn taken van de ambtenaren. Ook de dorpsraden worden betrokken bij het bestuur van de gemeente.

Voor algemene informatie over het functioneren van het College, de Raad of uw rechten kijkt u op www.overheid.nlAlle gemeentelijke bijeenkomsten, raadsvergaderingen, informatieavonden en bijbehorende stukken vindt u in de raadskalender

Contact

Gemeentehuis
Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis
Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
0485 38 88 88
WhatsApp
06 303 53 100

postbus@sintanthonis.nl

Openingstijden