College van B&W

Home > Raad & College > College van B&W

College van B&W

Het College bestaat uit burgemeester M.L.P. (Marleen) Sijbers, wethouder G.W. (Wouter) Bollen, wethouder H.E. (Huub) Bellemakers en wethouder J.J. (Hans) Driessen. Wethouder Driessen is tijdelijk benoemd door de raad met ingang van 11 januari 2019 tot 20 augustus 2019, als vervanger van wethouder Jos Raemaekers die met ziekteverlof is. Samen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris mevrouw Jeanine Vonk - van Meteren. Zij is tevens hoofd van de ambtelijke organisatie.

Het college gaat uitvoering geven aan het coalitie programma:

"Naar krachtigere kernen in een schoner buiten gebied"