College van B&W

Home > Raad & College > College van B&W

College van B&W

Het College bestaat uit burgemeester M.L.P. (Marleen) Sijbers, wethouder G.W. (Wouter) Bollen, wethouder H.E. (Huub) Bellemakers en wethouder J.J. (Hans) Driessen. Wethouder Driessen is tijdelijk benoemd door de raad met ingang van 11 januari 2019 tot en met 30 april 2019, als vervanger van wethouder Jos Raemaekers die met ziekteverlof is. Samen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris de heer P.W. (Piet) Wanrooij. Hij is tevens hoofd van de ambtelijke organisatie.
Het college gaat uitvoering geven aan het coalitie programma:

"Naar krachtigere kernen in een schoner buiten gebied"

Contact

Gemeentehuis
Brink 3, 5845 BH Sint Anthonis
Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis
0485 38 88 88
WhatsApp
06 303 53 100

postbus@sintanthonis.nl

Openingstijden