Gemeenteraad

Home > Raad & College > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente gekozen en bestaat in Sint Anthonis uit 15 raadsleden. De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen:

  • het vormen van de volksvertegenwoordiging,
  • het stellen van kaders
  • het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

De vertegenwoordiging van de politieke partijen in de gemeenteraad is, na de uitslag van de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart 2018, als volgt: