Coalitie Sint Anthonis Nu – VVD

Home > Raad & College > Gemeenteraad > Coalitie Sint Anthonis Nu – VVD

Coalitie Sint Anthonis Nu – VVD


Sint Anthonis Nu en VVD zijn in april 2018 tot een akkoord gekomen voor de vorming van een coalitie voor de bestuursperiode 2018-2022.
De resultaten van het akkoord zijn vastgelegd in het
Coalitieprogramma 2018-2022: Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied

De gemeenteraad heeft op 24 mei 2018 besloten:

  • dit coalitieprogramma als uitgangspunt te nemen voor de koers van de gemeente voor de koers van de gemeente Sint Anthonis voor de bestuursperiode 2018-2022;
  • het college opdracht te geven om een uitvoeringsagenda op te stellen die invulling geeft aan dit programma. In het uitvoeringsprogramma wordt opgenomen welke plannen wanneer tot uitvoering worden gebracht.

Huub Bellemakers (SAN), Wouter Bollen (VVD) en Jos Raemaekers (SAN) zijn op 24 mei 2018 door de gemeenteraad benoemd en geïnstalleerd als wethouder, ieder met een fulltime tijdsbesteding.