Organisatie

Home > Raad & College > Organisatie

Organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Sint Anthonis staat onder leiding van de gemeentesecretaris/Algemeen directeur. Deze geeft leiding aan vier afdelingsmanagers, die op hun beurt zorgen voor de aansturing van de medewerkers.

Organisatie

Vacatures en stageplaatsen