Register Gemeenschappelijke Regelingen

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen

Register Gemeenschappelijke Regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere bestuursorganen, zoals gemeenten.
De gemeente Sint Anthonis heeft dergelijke samenwerkingsverbanden afgesloten om op die manier de uitvoering van bepaalde taken te kunnen regelen.

Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een register bij van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Sint Anthonis deelneemt.
Dit register moet het volgende vermelden:

  • de deelnemers;
  • de wettelijke voorschriften met de bevoegdheden van het samenwerkingsverband;
  • de bevoegdheden die zijn overgedragen;
  • het adres en de plaats van vestiging;
  • of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Verder zijn in het register nog de volgende items toegevoegd:

  • eventuele opmerkingen en de website van de regeling
  • de tekst van de gemeenschappelijke regeling

Via de onderstaande links is per gemeenschappelijke regeling de betreffende informatie weergegeven.

Een gemeenschappelijke regeling heeft doorgaans een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.
In dit overzicht is aangegeven wie het gemeentebestuur van Sint Anthonis vertegenwoordigt in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling of andere samenwerkingsverband. Doorgaans is dit de portefeuillehouder van het beleidsterrein van de betreffende regeling.

Archief