Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

Ambtelijke samenwerking gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis

a. Deelnemers
De gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht..

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Het doel van de regeling is om te komen tot een raamovereenkomst, waarin heldere afspraken worden gemaakt omtrent de ambtelijke samenwerking tussen de beide gemeenten.

d. Adres en plaats van de vestiging
Per overeengekomen ambtelijk samenwerkingsverband (taakveld) wordt bepaald welke gemeente fungeert als centrumgemeente.

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is géén openbaar lichaam ingesteld.

f. Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 januari 2013, voor onbepaalde tijd.

De gemeenschappelijke regeling is tijdelijk van aard in afwachting van definitieve besluitvorming in de colleges van Sint Anthonis en Boxmeer met betrekking tot de beoogde wijze van samenwerken.