Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

a. Deelnemers
de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden.
de Meijerij-gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Haaren; de provincie Noord-Brabant.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wetgeving op het gebied van de milieuzorg.

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Het uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket zoals dat vermeld is in bijlage 1 van de regeling, alsmede toekomstige wijzigingen van dit Basistakenpakket.
Het (op verzoek van een of meer deelnemers) verrichten van andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit het landelijk Basistakenpakket.

d. Adres en plaats van de vestiging

  • Bezoekadres:
    Locatie Cuijk; Gildekamp 8, 5431 SP, Cuijk (kantoor RMB)
    Locatie ’s-Hertogenbosch; 1 b-g, 5213 JG, ’s-Hertogenbosch (De Vliert)
  • Postadres:
    Postbus 88
    5430 AB Cuijk

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd: Omgevingsdienst Brabant Noord, dat gevestigd is in ‘s Hertogenbosch.

f. Opmerkingen
Inwerking getreden op: 1 april 2013.