Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

a. Deelnemers

 • De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, en Uden.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

 • Leerplichtwet, Wet betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • De bevoegdheden in het kader van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en tot het nemen van besluiten met betrekking tot de taakuitvoering van het Regionaal Bureau Leerlingzaken.

d. Adres en plaats van de vestiging

 • Centrumgemeente als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling: gemeente Oss
 • Subregiogemeenten als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling: gemeente Cuijk (subregio Land van Cuijk), gemeente Oss (subregio Maasland en subregio Uden-Veghel).
 • Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost:
  Raadhuislaan 2
  Postbus 5
  5340 BA Oss
  Tel: 0412 629070

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

 • Er is géén openbaar lichaam ingesteld.

f. Opmerkingen

 • Inwerking getreden op: 1 augustus 2009, voor de duur van 4 jaren.

g. Tekst regeling: