Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost (RMB)

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost (RMB)

Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost (RMB)

a. Deelnemers

  • de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  • Wetgeving op het gebied van de milieuzorg.

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

  • De ontwikkeling, afstemming en coƶrdinatie van het milieubeleid van de aangesloten gemeenten en van de door deze gemeenten op te richten samenwerkingsverbanden. Op verzoek kan de behartiging van andere belangen op het gebied van milieuzorg en/of afvalverwerking worden overgedragen.

d. Adres en plaats van de vestiging

  • Bezoekadres:
    Gildekamp 8, Cuijk

  • Postadres:Postbus 88
    5430 AB CUIJK

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

  • Er is een openbaar lichaam, genaamd: Regionaal Milieubedrijf Brabant Noordoost, dat gevestigd is in Cuijk.

f. Opmerkingen

g. Tekst regeling