Veiligheidsregio Brabant-Noord

Home > Raad & College > Register Gemeenschappelijke Regelingen > Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Veiligheidsregio Brabant-Noord

a. Deelnemers

  • De gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielgestel, Uden en Vught en het korps van de politieregio Brabant-Noord

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

  • De Politiewet 1993 de Wet ambulancevervoer/ Wet ambulancezorg.

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

  • Aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn door de (organen van ) de deelnemende rechtspersonen alle bevoegdheden tot regeling en bestuur toegekend die op enig moment nodig zijn voor de uitvoering van de aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord opgedragen taken.

d. Adres en plaats van de vestiging

  • Orthenseweg 2b 5212 XA ’s-Hertogenbosch

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

  • Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Veiligheidsregio Brabant-Noord”

f. Opmerkingen

  • Inwerking getreden op: 1 juli 2006

  • Laatstelijk gewijzigd op: 1 januari 2017

  • Website: www.brwbn.nl

Tekst van de regeling