Samenstelling College van B&W

Home > Raad & College > Samenstelling College van B&W

Samenstelling College van B&W

Burgemeester M.L.P. (Marleen) Sijbers

M.L.P. Sijbers
contactgegevens en taken Burgemeester M.L.P. (Marleen) Sijbers
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille:

 • Openbare orde, veiligheid, brandweer en politie
 • APV
 • Repressieve handhaving
 • Representatie
 • Kunst

Nevenfuncties uit hoofde van het burgemeestersambt:

 • Voorzitter Coördinatie Overleg (CO) Land van Cuijk
 • Beschermvrouwe handboogschutterij Landmans Eendracht Wanroij
 • Beschermvrouwe St. Antoniusgilde Sint Anthonis
 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Brandweer Land van Cuijk (t/m 2012, daarna is deze regeling opgeheven)
 • Lid Euregioraad gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Waal
 • Lid BHIC
 • Lid financiële commissie Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Stimuleringsfonds Schouwburg Cuijk
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Muziekevent NO Brabant/ Noord Limburg (voor mensen met een beperking)
 • Lid van het comité van aanbeveling van Stichting Tante Lenie
 • Bestuurslid sport- en cultuurprijs 't Pèèrd
 • Voorzitter kunstadviescommissie Sint Anthonis

Overige nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting administratie en exploitatie OG kinderen Sijbers (bezoldigd)
 • Registermediator NFM, lid burgemeesters netwerk “mediation” (bezoldigd)
   

H.E. (Huub) Bellemakers

H.E. Bellemakers
contactgegevens en taken H.E. (Huub) Bellemakers
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderbellemakers@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Milieu, openbare ruimte en herindeling.
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:

 • Verkeer
 • Natuur, milieu en afvalbeheer
 • Water / riool
 • Sport en accommodaties
 • Duurzaamheid
 • Energie transitie / klimaat
 • Gebouwenbeheer
 • Wegen
 • Openbare verlichting
 • Groen
 • Beheer en beleid openbare ruimte
 • Herindeling Land van Cuijk
 • Kernendemocratie
 • Bestuurlijke- /ambtelijke samenwerking
 • Eerste loco burgemeester

Nevenfuncties: geen

Politieke partijSint Anthonis Nu

W. (Wouter) Bollen

W. Bollen
contactgegevens en taken W. (Wouter) Bollen
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderbollen@sintanthonis.nl
Taken

Portefeuille: Wonen, buitengebied en dienstverlening.
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:

 • In- en externe dienstverlening
 • Communicatie
 • Burgerzaken
 • ICT
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Vergunningen, handhaving en toezicht
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Transitie buitengebied
 • Agro & Food
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Tweede loco burgemeester

Openbare betrekking:

 • Statenlid Provincie Brabant (tot 15-6-2018)

Nevenfuncties:

 • Eigenaar BollenAdvies (bezoldigd)
 • Eigenaar BollenRacing onderdelenverkoop (bezoldigd)
Politieke partijVVD Sint Anthonis

R. (Rob) Poel

R. Poel
contactgegevens en taken R. (Rob) Poel
FunctieWethouder
E-mailadreswethouderpoel@sintanthonis.nl
Taken

(met ingang van 17 september 2019 benoemd, ter tijdelijke vervanging van wethouder Jos Raemaekers die met ziekteverlof is).

Portefeuille: Leefbaarheid en financiën.
Binnen deze portefeuille vallen zaken met betrekking tot:

 • Transformatie (jeugdzorg, participatiewet, WMO)
 • Leefbaarheid en zelfsturing (Masterplan per kern)
 • Welzijn
 • Sociale zaken en Arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Cultuur
 • Financiën
 • P&O
 • Recreatie en Toerisme
 • Derde loco burgemeester.

Nevenfuncties:

 • Juridisch adviesbureau Mr. Rob Poel
Politieke partijNamens Sint Anthonis Nu

J.W. (Jeanine) Vonk

J.W. Vonk
contactgegevens en taken J.W. (Jeanine) Vonk
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresgemeentesecretaris@sintanthonis.nl
Taken

De gemeentesecretaris behoort formeel niet tot het college van Burgemeester en Wethouders. Toch wordt zij vaak in één adem met het college genoemd. De gemeentesecretaris ondersteunt het college met raad en daad. De gemeentesecretaris is strategisch adviseur. Zij adviseert het college en vertaalt politieke ambities in uitvoerbare plannen. Zij is de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan. Als algemeen directeur leidt de gemeentesecretaris de gemeentelijke organisatie.

Nevenfunctie:

 • Secretaris van de Ledenraad coöperatie Univé Zuid-Nederland