Samenstelling Gemeenteraad

Home > Raad & College > Samenstelling Gemeenteraad

Samenstelling Gemeenteraad

Voorzitter gemeenteraad Marleen Sijbers

Sijbers
contactgegevens en taken Voorzitter gemeenteraad Marleen Sijbers
FunctieVoorzitter
E-mailadresburgemeester@sintanthonis.nl

Arno Rombouts

Rombouts
contactgegevens en taken Arno Rombouts
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresa.rombouts@cdasintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties:

-Bestuurslid St. Antoniusgilde (onbezoldigd)
-Vrijwilliger voetbalver. DSV (onbezoldigd) 

Beroep: Gemeente Arnhem; De Connectie, adjunct-directeur

Politieke partijCDA

Doreen de Hoog-Van Tiel

de Hoog-Van Tiel
contactgegevens en taken Doreen de Hoog-Van Tiel
FunctieRaadslid
E-mailadresd.dehoog@cdasintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties:

-Lid werkgroep gemeentelijk Lourdesfonds (onbezoldigd)

Beroep: geen

Politieke partijCDA

Jan Suijkerbuijk

Suijkerbuijk
contactgegevens en taken Jan Suijkerbuijk
FunctieRaadslid
E-mailadresj.suijkerbuijk@cdasintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties: Voorzitter Stichting De Parel (onbezoldigd)

Beroep: taxichauffeur

Politieke partijCDA

Teun Wientjes

Wientjes
contactgegevens en taken Teun Wientjes
FunctieRaadslid
E-mailadrest.wientjes@cdasintanthonis.nl
Taken

Beroep: Agrarisch ondernemer

Nevenfuncties: geen

Politieke partijCDA

Harm de Kleijne

de Kleijne
contactgegevens en taken Harm de Kleijne
FunctieRaadslid
E-mailadresh.dekleijne@CDAsintanthonis.nl
Taken

Beroep: Student bestuurskunde

Nevenactiviteiten:
-Bestuurslid Vereniging Peelbelang Landhorst
-Voorzitter fanfare en slagwerkgroep Landhorst

Politieke partijCDA

Marianne Bruijsten-Otten

Bruijsten-Otten
contactgegevens en taken Marianne Bruijsten-Otten
FunctieRaadslid
E-mailadresm.bruijsten@cdasintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties:

-Voorzitter TeVeR (onbezoldigd)

Beroep: Docent/ RT-coördinator Raayland College Venray

Politieke partijCDA

Arjan Breijer

Breijer
contactgegevens en taken Arjan Breijer
FunctieRaadslid
E-mailadresa.breijer@cdasintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties:
-Bestuursvoorzitter kinderopvang De Plu (onbezoldigd)
-Bestuurslid LVCNET (onbezoldigd)
-Coördinator teamleiders dorpen Sint Anthonis LVCNET (onbezoldigd)

Beroep: Directeur Basisschool Bernadette, bestuur Eenbes basisonderwijs

Politieke partijCDA

Joost van der Cruijsen

van der Cruijsen
contactgegevens en taken Joost van der Cruijsen
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresjoostenrianne@home.nl
Taken

Nevenactiviteiten: Voorzitter werkgroep Landschapspark Hoogveld

Beroep: procesmanager Waterschap de Dommel

Politieke partijSint Anthonis Nu

Jan van Riet

van Riet
contactgegevens en taken Jan van Riet
FunctieRaadslid
E-mailadresJohannesWilhelmusvanRiet@gmail.com
Taken

Nevenactiviteiten: geen

Beroep: verpleegkundige

Politieke partijSint Anthonis Nu

Janneke Vloet-van der Aa

Vloet-van der Aa
contactgegevens en taken Janneke Vloet-van der Aa
FunctieRaadslid
E-mailadresj.vloet@peelraam.nl
Taken

Nevenfuncties: geen

Beroep: Intern begeleider Basisonderwijs Stichting Peelraam (bezoldigd)

Politieke partijSint Anthonis Nu

Mia van der Zanden

van der Zanden
contactgegevens en taken Mia van der Zanden
FunctieRaadslid
E-mailadresb.h.vdzanden@home.nl
Taken

Nevenfuncties: geen

Beroep: geen

Politieke partijSint Anthonis Nu

Egidia Jetten

Jetten
contactgegevens en taken Egidia Jetten
FunctieRaadslid
E-mailadresebjetten@home.nl
Taken

Nevenfuncties:
-lid expertteam forensische leerlijn (bezoldigd)

Beroep: Zelfstandig ondernemer

Politieke partijSint Anthonis Nu

Jan van de Weem

van de Weem
contactgegevens en taken Jan van de Weem
FunctieRaadslid
E-mailadresjanvandeweem@home.nl
Taken

Nevenfuncties:

- Secretaris Bibliotheek Wanroij (onbezoldigd)

Beroep: bedrijfsleider varkenshouderij

Politieke partijSint Anthonis Nu

Jeroen van Acquoij

van Acquoij
contactgegevens en taken Jeroen van Acquoij
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresjeroen.van.acquoij@vvdsintanthonis.nl
Taken

Nevenfuncties: geen

Beroep: Business Development Director @SoloProtect

Politieke partijVVD Sint Anthonis

John Heckathorn

Heckathorn
contactgegevens en taken John Heckathorn
FunctieGemeenteraadslid
E-mailadresheckathorn@home.nl
Taken

Nevenfuncties: geen

Beroep: geen

Politieke partijVVD Sint Anthonis

Mr. Ton Keijzers

Keijzers
contactgegevens en taken Mr. Ton Keijzers
FunctieGriffier
E-mailadrestonkeijzers@sintanthonis.nl
Taken

De griffier is er voor de raad. Hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan hij een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met wethouders en beleidsmedewerkers. De griffier doet dat niet alleen. Hij is hoofd van de griffie, de organisatie van de gemeente die ondersteuning biedt aan de raad.

Ook u kunt rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffier voor hen klaar.

De griffie(r) is te bereiken via het e-mailadres: griffie@sintanthonis.nl